Corona en de gevolgen voor jouw arbeidsongevallenverzekering

01/09/2020

Door de coronacrisis zijn je werknemers minder of zelfs niet aan het werk. Aangezien de premie van de arbeidsongevallenverzekering meestal steunt op de totale loonmassa, zou deze dit jaar lager moeten liggen.

De premies die je nu betaalt zijn eigenlijk voorschotten, uitgaande van de loonmassa van vorig jaar. Volgend jaar past men de eindafrekening toe, waardoor men het teveel betaalde dan pas terugkrijgt. 

Je kan je verzekeraar echter dit jaar al vragen de vermindering toe te passen. Die zal dan wel een bewijs vragen dat je loonmassa effectief is afgenomen.  Dit bewijs vraag je makkelijk aan bij jouw sociaal secretariaat. Opgelet, het is enkel mogelijk een vermindering te vragen voor de nog niet betaalde premies.