Horeca is de vijfde belangrijkste bedrijfstak waar de uitzendsector actief is.

11/05/2017

De uitzendsector bezorgt werk aan 100.000 werknemers in Vlaanderen. De studiedienst van de Vlaamse Regering berekende dat 4,9% van de werkgelegenheid (of 5000 personen) in de uitzendsector gebeurt in een eet- of drinkgelegenheid. Hiermee staat ze op de vijfde plaats na de ‘opslag en vervoerondersteunde activiteiten’ met 6,3%, de ‘groothandel’ met 6,0%, de ‘menselijke gezondheidszorg’ met 5,8%, en de ‘voedingsnijverheid’ met 5,2%. Betekenis van de uitzendsector voor de Vlaamse economie
Lees hier de volledige studie van Studiedienst Vlaamse Regering.