Wat staat er op je loonbrief?

07/06/2021

Het is belangrijk dat je je loonbrief begrijpt. Het is een belangrijk controlemiddel om na te gaan of je loon overeenstemt met het werk dat je verricht hebt.

In ons voorbeeld werkt Tessa 5 jaar en 2 maanden als kelner bij De Kokmuts. Deze maand werkte ze één keer op een zondag, één keer op een feestdag en deed ze 23 vrijwillige overuren. Deze overuren zijn mogelijk doordat haar werkgever een witte kassa heeft en zij hierover een overeenkomst hebben. Tessa gaat met haar fiets naar het werk, wast haar eigen werkkledij, heeft een gsm als extralegaal voordeel en krijgt maaltijdcheques. Haar loonfiche ziet er dus als volgt uit:

Bekijk hier de loonbrief in detail als pdf bestand
1. Algemene vermeldingen

Hieronder vind je o.a.:

  • je uitgeoefende functie;
  • het bevoegde Paritair Comité;
  • de periode waarop de afrekening betrekking heeft;
  • je datum van indiensttreding en anciënniteit;
  • de wettelijke naam en adres van de werkgever;
  • je basisloon;
  • je aantal te werken uren per week;
  • je burgerlijke staat;
  • je kinderen ten laste.
2. Brutoloon

Je loonberekening start met je totale brutoloon. Dit is je aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met je uurloon. Heb je klassieke overuren verricht? Of heb je recht op toeslagen door te werken tijdens de nacht en op zon- of feestdagen? Dan worden deze bij dit brutoloon opgeteld. Heb je ook nog voordelen in natura zoals een gsm of laptop? Dan komt ook dit voordeel bij je brutoloon.

3. RSZ-bijdrage op het brutoloon

Van je totale brutoloon gaan er bijdragen voor de sociale zekerheid af. Deze dienen om mensen die niet werken een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, pensioen, beroepsziekte, werkloosheid, zwangerschap) en ook om de kinderbijslagen en de verzekeringen in de gezondheidszorg te betalen. Ben je een arbeider? Dan wordt je RSZ-bijdrage berekend op 108% van je totale brutoloon.

4. Belastbaar loon

Wanneer je RSZ-bijdrage is afgetrokken van je brutoloon, dan wordt deze opnieuw aangevuld met loonelementen die vrij zijn van RSZ. Dit zijn bijvoorbeeld de werkbonus of het voordeel alle aard (VAA) van gsm of laptop. Zo bekom je een nieuw totaal belastbaar bedrag.

5. Bedrijfsvoorheffing

Van je totale belastbare loon gaat er bedrijfsvoorheffing af. Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing hangt af van de hoogte van je loon, je burgerlijke staat en je gezinssituatie. Twee werknemers met bijna hetzelfde loon betalen niet noodzakelijk dezelfde voorheffing. 
Let wel op, je bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de belasting die je uiteindelijk moet betalen. De definitieve afrekening gebeurt later op basis van je belastingaangifte. De fiscus berekent een teveel of tekort aan voorheffing bij je eindbelasting. Het is mogelijk dat je te weinig bedrijfsvoorheffing van je loon laat inhouden, waardoor je nog veel belasting moet betalen. In dit geval kan je aan je werkgever vragen om je afgehouden bedrijfsvoorheffing te verhogen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan wanneer je jouw belastingaangifte ontvangt.

6. Netto

Nadat je bedrijfsvoorheffing is berekend, worden je VAA opnieuw in mindering gebracht. Deze voordelen zijn immers geen fysiek nettoloon, maar de waarde van iets dat je krijgt (gsm, laptop).
Bij je nettoloon komen ook je ‘goedkope’ overuren waarop je geen bedrijfsvoorheffing betaalt. Bruto is hier dus gelijk aan netto. Heb je kledijvergoeding(-en) of vergoeding voor woon-werkverkeer dan vind je die ook hier terug. 
Vooraleer je aan je nettoloon komt, moet je eerst nog de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en je werknemersaandeel van minimum € 1,09 per maaltijdcheque aftrekken van het geheel. Na het volgen van deze berekening kom je uiteindelijk aan je nettoloon!

Opgelet! Heb je al een voorschot gekregen op je maandelijkse loon? Dan moet je dit aftrekken van het nettoloon.
 

Wil je weten wat je minimumloon zou moeten zijn? Neem dan een kijkje op de pagina 'Lonen'.
Wil je weten op welke premies en vergoedingen je recht hebt? Neem een kijkje op de pagina 'Vergoedingen'.

Ook interessant voor jou: