Horeca sluit 2020 af met omzetdaling van 36 procent

16/04/2021

In 2020 realiseerde de horeca een omzet van 10,7 miljard euro (excl. btw). Hiermee sluit de horeca 2020 af met 36 procent minder omzet dan in 2019. Dat blijkt uit de omzetcijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. 

Met een gerealiseerde omzet van 10,7 miljard euro (excl. btw) in 2020, boekt de Belgische horeca ongeveer 5,9 miljard euro omzet minder in vergelijking met 2019. Deze daling met 36 procent ligt veel hoger dan de gemiddelde daling van 9 procent in alle sectoren samen. Rekening houdend met een verwachte groei van 4,5 procent in 2020, loopt de horeca 6,7 miljard euro omzet mis in 2020. Deze omzetdaling is vooral toe te schrijven aan het tweede en het vierde kwartaal. In het derde kwartaal, waarin de horeca terug open was, beperkt de sector het verlies.
 

Brussel is zwaarst getroffen regio
Vlaanderen tekent voor een omzetverlies van 34 procent ten opzichte van 2019. Dit komt overeen met een verlies van 3,6 miljard euro, als je rekening houdt met de verwachte groei. Hiermee lijdt Vlaanderen in absolute cijfers het grootste omzetverlies. Toch is Brussel procentueel de zwaarst getroffen regio met een verlies van ruim 44 procent ten opzichte van 2019. Rekening houdend met de verwachte groei, noteert Brussel een omzetverlies van 1,8 miljard euro. De afhankelijkheid van buitenlandse toeristen lijkt een grote rol te spelen bij dit omzetverlies. Wallonië presteert het best en sluit het jaar af met 29 procent minder omzet en een omzetverlies van 1,4 miljard euro. 
 

Hotels lijden zwaar omzetverlies
Binnen de horecasector lijden alle subsectoren zwaar omzetverlies. Toch zijn er subsectoren die meer dan andere hinder ondervinden van de coronacrisis. Tijdens het ganse jaar realiseren de hotels 56 procent minder omzet in vergelijking met 2019. Zij zijn daarmee de subsector die de meeste impact ondervinden van de crisis. Daarna volgen de drinkgelegenheden en de catering. De drinkgelegenheden kunnen de schade iets beperken door een relatief goed derde kwartaal. De cateringzaken daarentegen presteren vrij egaal doorheen het jaar. In absolute getallen is het verlies het grootst bij de eetgelegenheden met 3,4 miljard euro omzet minder dan verwacht. Zij zijn ook de grootste subsector.