OIRA, Online Interactieve Risicoanalyse voor horecaondernemingen.

13/06/2017

OIRA staat voor Online Interactieve Risicoanalyse. Het is een tool voor de horecawerkgever met minder dan 20 werknemers in dienst. De focus ligt op het verbeteren van veiligheid en gezondheid in zijn onderneming.


Oira is een eenvoudig, gebruiksvriendelijk en makkelijk toegankelijk werkinstrument voor de risicoanalyse van elke horeca onderneming. De tool loodst je stapsgewijs en op een praktische manier doorheen de moeilijke materie. Elke stap wordt duidelijk uitgelegd met telkens verwijzing naar de bronnen en links waar je meer informatie of de wetteksten kan vinden.

OIRA is ontwikkeld om het welzijn van de werknemer te verzekeren en preventief te werk te gaan. En last but not least is het maken van een risicoanalyse een wettelijke verplichting.

Deze tool helpt de horeca ondernemer om de risico’s in zijn bedrijf te identificeren en een actieplan op te stellen om deze risico’s te beheersen. Samen met een aantal werknemers vult de werkgever de tool in. Zo krijgt hij een objectiever beeld.

De tool bestaat uit verschillende modules en is uit verschillende omschrijvingen opgebouwd. Een aantal worden als voorbeeld aangereikt. De ondernemer kan steeds voorbeelden toevoegen, eigen aan zijn horecazaak.


De inhoud van de tool is als volgt opgebouwd:

1. Veiligheid en onderhoud van het gebouw.

De infrastructuur van een gebouw zorgt ervoor dat de arbeidsplaats zo weinig mogelijk risico vormt voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemer.

2. Voorzieningen en installaties.

In dit onderdeel bekijkt men de elektrische-, gas- en waterinstallaties. Ook de verwarming en andere arbeidsmiddelen komen in deze stap aan bod.

3. Chemische producten en biologische agentia.

Biologische agentia zijn micro-organismen en varianten die infecties, allergieën en intoxicaties kunnen veroorzaken. Zowel de chemische producten als biologische agentia zijn in kaart te brengen risicofactoren.

4. Front office en administratie.

Bespreken specifiek de plaats, inrichting en werkwijze van de front office, net zoals het gedrag van de medewerkers op dit departement.

5. Keukens.

In de keuken loop je het meeste risico op fysieke letsels. In deze stap controleer je de meest risicovolle kritieke punten.

6. Zaalbediening.

In deze stap ga je de service in de zaal onder de loep nemen. Je kijkt de risicovolle punten na, opgesomd in de analyse.

7. Bar.

Het uniform van de medewerkers net zoals de manier van werken en de plaatsbeschrijving ga je hier kritisch doorlichten.

8. Housekeeping.

De aandachtspunten hebben vooral betrekking op het personeel en hun lichaamshouding, de infrastructuur en de werkmethode.

9. Psychosociale risico’s.

Werknemers kunnen psychische schade ondervinden, al of niet samen met lichamelijke schade. Om te proberen dit te voorkomen worden de risicovolle punten aangekaart en uitgewerkt.

10. Organisatie van de preventie.

Om alles in goede banen te leiden is een team nodig dat gestructureerd werkt en verantwoordelijk is voor het voorkomen van ongevallen.

11. Bijkomende risico’s

Zijn risico’s eigen aan de onderneming en door de horeca ondernemer zelf toe te voegen.

Oira tool
OiRA staat voor Online interactive Risk Assessment. Het is een op het web gebaseerde tool om risicoanalyses op het gebied van gezondheid en veiligheid op je werkplek uit te voeren. Hier kan je de tool uitproberen.