Wat hou je over van de coronapremies na belastingen?

22/10/2021

De federale en Vlaamse overheid kwamen met heel wat steunmaatregelen om horecaondernemers te beschermen tegen de coronacrisis. Wat je als ondernemer niet mag vergeten is dat je op sommige van deze maatregelen nog belastingen betaalt. Wij zetten alles voor je op een rij in een handig overzicht.

 

1. Klassiek overbruggingsrecht
De overheid belast het klassiek overbruggingsrecht als een vervangingsinkomen tegen de gangbare progressieve tarieven (25% tot 50%). 


2. Crisisoverbruggingsrecht
De belasting op het crisisoverbruggingsrecht is afhankelijk van het belastingstelsel van je normale beroepsactiviteit. Enkel wanneer de beroepsinkomsten als ‘bezoldiging van meewerkende echtgenoot’ worden bestempeld, is de steunmaatregel belastingvrij.


3. Heropstart-overbruggingsrecht
Deze federale maatregel is ook belastbaar tegen de progressieve tarieven.

 

4. Vlaamse en lokale steunmaatregelen
Alle Vlaamse en lokale maatregelen voor ondernemers zijn vrij van belastingen en moet je dus niet aangeven in je belastingaangifte.

Belangrijk! Als de steunmaatregel wordt belast als vervangingsinkomen heb je nog een  belastingvermindering van maximaal 1.828,41 euro.

 

Bronnen: 
Wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting (BS 20.09.2001)
De Rouck, P. (2021, 1 mei). Wat blijft er netto over van de coronasteun voor ondernemers en zelfstandigen? De Tijd. Geraadpleegd op 5 oktober 2021.