Jongeren lopen terug warm voor voltijds horecaonderwijs

14/10/2021

In het schooljaar ’20-’21 stijgt het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds horecaonderwijs voor het eerst in negen jaar tijd. 

Onlangs maakte het Vlaams departement voor onderwijs de gedetailleerde cijfers bekend van het schooljaar ‘20-‘21 in het Nederlandstalig voltijds onderwijs. Die cijfers tonen dat 4.420 leerlingen horecaonderwijs volgen in het Nederlandstalig voltijds onderwijs. Voor het eerst sinds het schooljaar ’11-’12 stijgt het aantal leerlingen en dit met 6 procent. De groei ligt ruim boven de gemiddelde groei van 2 procent in het volledige voltijds onderwijs. Op die manier weet het horecaonderwijs voor het eerst in jaren de rollen om te keren. De heropleving lijkt overigens niet tijdelijk te zijn, want ook in het huidige schooljaar zien hotelscholen het aantal inschrijvingen toenemen.

 

Verandering van spijs doet eten

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen waarom leerlingen en hun ouders opnieuw kiezen voor een voltijdse horecaopleiding. De herwaardering van de sector is er één van. De coronacrisis toont hoe saai het leven kan zijn zonder horeca. Dit uit zich in meer respect richting de horeca, maar ook richting het personeel. Toch speelt er in de stijging van de cijfers ook nog iets anders mee. De stijging van de leerlingenaantallen zit immers vooral in de eerste graad, in tegenstelling tot de tweede en derde graad waar het aantal leerlingen min of meer stagneert. De eerste graad is de voorbije twee jaar gemoderniseerd. Dat is vermoedelijk ook deels de reden voor de stijgende leerlingenaantallen. Leerlingen in de B-stroom hebben de mogelijkheid om in het tweede jaar voluit voor ‘Voeding en horeca’ te kiezen, maar evengoed deze basisoptie te combineren met één of twee andere basisopties uit een volledig ander domein. Deze laatste groep van leerlingen behoort dus zowel tot de horeca als tot die andere domeinen. 

 

Sowieso kiezen nog steeds veel leerlingen voor één duidelijke richting. 472 leerlingen kiezen resoluut voor de basisoptie van ‘Voeding en horeca’. Veel (hotel)scholen bieden dan ook enkel deze richting aan. De overige 260 leerlingen in het tweede jaar kiezen naast ‘Voeding en horeca’ nog één of in een uitzonderlijk geval twee andere basisopties. Vooral de combinatie met ‘Maatschappij en welzijn’ is populair en dan vooral bij meisjes. Dit zorgt er mee voor dat de instroom van meisjes in het voltijds horecaonderwijs groter wordt. Toch blijft het afwachten hoeveel van de 260 leerlingen in de tweede graad zullen verdergaan in het studiedomein ‘Voeding en horeca’. Het uiteindelijke doel van de sector blijft om zo veel mogelijk leerlingen te laten afstuderen in een horecarichting in de derde graad. 

West-Vlaanderen op kop

Het middelpunt van het voltijds horecaonderwijs ligt nog steeds in West-Vlaanderen, op de voet gevolgd door Antwerpen en in mindere mate Oost-Vlaanderen. Deze drie provincies zijn samen goed voor 81 procent van de leerlingenaantallen in het Nederlandstalig voltijds horecaonderwijs. Het zijn ook die provincies die de groei van de leerlingenaantallen stuwen. Vlaams-Brabant tekent een status-quo op, Limburg en Brussel een daling. Op gemeentelijk niveau blijft Brugge de stad waar de meeste leerlingen in het voltijds horecaonderwijs les volgen (720 leerlingen). Minder gunstig is dat Brugge nog steeds leerlingen verliest, terwijl Antwerpen (553), Koksijde (315) en Gent (289) het aantal leerlingen zien toenemen. In Gent is deze stijging al enkele jaren bezig. 

 

Het aandeel leerlingen in het voltijds horecaonderwijs per woonplaats van de leerling toont in welke regio’s het voltijds horecaonderwijs populair is. Dat levert een aantal clusters op van gemeenten waar jongeren binnen het voltijds onderwijs vaker kiezen voor een horecarichting. Dit zijn niet toevallig de regio’s met goede toegang tot voltijds horecaonderwijs. Op de kaart zijn dit de donkerblauwe clusters. De eerste cluster zijn de gemeenten ten westen van en op de as Kortrijk – Gent. De tweede cluster zijn de gemeenten in de Antwerpse Kempen. Een derde kleinere cluster is de regio tussen Leuven en Hasselt. Op basis van deze kaart en de vestigingslocaties van hotelscholen valt het te vermoeden dat de nabijheid van hotelscholen en bijhorende keuzemogelijkheden een rol spelen in de beslissing om voor horecaonderwijs te kiezen in het voltijds onderwijs.

Op zoek naar meer cijfers?

Ga naar onze online database ‘Horeca in cijfers’ en zoek het uit voor jouw gemeente.