Privacybeleid

Algemeen

10 augustus 2018

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door Guidea. Guidea is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen, waarnaar de Guidea website verwijst. Guidea neemt jouw privacy serieus en treft passende maatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens te garanderen. Alle Guidea werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Disclaimer

De informatie op deze site wordt met de grootste zorg samen gesteld. Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw, met handelsbenaming Guidea, is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de aangeboden informatie op deze site.

Overname van informatie van deze website is toegestaan, mits bronvermelding, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld.

Privacy

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Guidea, het Kenniscentrum Toerisme en Horeca. Als VZW helpt Guidea de horecasector in Vlaanderen mee professionaliseren met het oog op een duurzame tewerkstelling.

2. Hoe kan je ons contacteren?

Je kan ons op werkdagen telefonisch contacteren van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00 op het telefoonnummer 050/47 15 90. Je kan ook mailen naar gegevensbescherming@guidea.be of een brief schrijven naar Guidea, Kenniscentrum Toerisme en Horeca VZW, ter attentie van de heer Peter Serru, Koning Albert I-laan 94A bus 001, 8200 Brugge.

3. Hoe contacteer je onze functionaris voor de gegevensbescherming?

Je kan de functionaris voor de gegevensbescherming op weekdagen telefonisch contacteren van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00 op het telefoonnummer 050/47 15 90. Je kan ook mailen naar info@guidea.be of een brief schrijven naar Guidea, Kenniscentrum Toerisme en Horeca VZW, Koning Albert I-laan 94A bus 001, 8200 Brugge.

4. Waarom verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens met als doel:

 • het verspreiden van de Guidea nieuwsbrief.
 • het bieden van hulp en ondersteuning bij het gebruik van de Guidea online tools.
 • het beantwoorden van vragen verzonden via het Guidea contactformulier.
 • het plaatsen van functionele en analytische cookies om de Guidea website te doen functioneren en te analyseren hoe gebruikers de Guidea website gebruiken.

5. Waarom is het toegestaan dat wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die jij aan Guidea bezorgt en waarvoor je je toestemming geeft om deze te verwerken. Deze toestemming kan je op elk moment terug intrekken:

 • Voor de nieuwsbrief kan dit onderaan iedere mailing. Daar vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Je kan ook steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om dit te doen (zie ‘3. Hoe contacteer je onze functionaris voor de gegevensbescherming?’).
 • Voor jouw gegevens met betrekking tot onze online tools kan je je account verwijderen via onze website. Je kan ook steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om dit te doen (zie ‘3. Hoe contacteer je onze functionaris voor de gegevensbescherming?’).
 • Voor jouw gegevens verzonden via ons contactformulier kan dit door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie ‘3. Hoe contacteer je onze functionaris voor de gegevensbescherming?’).
 • Voor het plaatsen van cookies kan dit enkel via jouw webbrowser. Daar kun je reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen en kun je het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door cookies te verwijderen of uit te zetten, kan het gebeuren dat bepaalde delen van de Guidea website niet meer werken of onjuist verschijnen. Kies hier jouw browser om je cookies te bewerken:

6. Via welke bron ontvangen wij jouw persoonsgegevens?

Wij ontvangen jouw persoonsgegevens enkel en alleen via jou.

7. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

Voor onze nieuwsbrief:

 • Jouw e-mailadres

Voor het gebruik van onze online tools:

 • Jouw e-mailadres
 • Jouw naam, voornaam en bedrijfsnaam
 • Gegevens over je (toekomstige) onderneming (e.g., recepten, prijzen, leningen …)

Voor het gebruik van ons contactformulier:

 • Jouw e-mailadres
 • Jouw naam, voornaam en telefoonnummer

Onze cookies verzamelen info over:

 • de taal waarin je de Guidea website bekijkt.
 • het toestel waarmee je de Guidea website bezoekt (mobiel of niet).
 • de zichtbaarheid van onze cookiemelding (klik jij het aan of niet).
 • de manier waarop je de Guidea website gebruikt (aangemeld of niet).
 • die zaken die je bekijkt en doet op onze website en hoe lang.
 • hoe je tussen verschillende delen van onze website navigeert.

8. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Guidea kan jouw persoonsgegevens delen met verwerkers op wie zij beroep doet voor de realisatie van de in punt 4 vermelde doelen. Dit zijn SayHey en Lebon IT Services. SayHey staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van onze website en online tools. Lebon IT Services ontwikkelt en beheert onze IT infrastructuur. Deze twee bedrijven bevinden zich binnen de EU en passen ook de Europese regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens toe.

9. Ben je verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken? Wat zijn de gevolgen indien je dit niet doet ?

Voor de nieuwsbrief ben je niet verplicht je emailadres te verstrekken. Indien je dit niet doet, kan Guidea je deze nieuwsbrief niet toesturen.

Voor de online tools ben je niet verplicht alle gevraagde gegevens te verstrekken. Indien je dit niet doet, kan je in de tool geen berekeningen uitvoeren op basis van deze gegevens.

Voor het contactformulier ben je niet verplicht je naam en emailadres te verstrekken. Indien je dit niet doet, kan je jouw bericht niet versturen. Voor vragen kan je Guidea ook steeds bereiken via telefoon.

Voor het gebruik van onze website ben je niet verplicht om cookies te accepteren. Als je deze niet accepteert dan heeft dit geen enkel gevolg voor het raadplegen en gebruiken van onze website.

10. Over welke rechten beschik ik als persoon van wie de gegevens worden verwerkt (hierna “betrokkene” genoemd”)?

Als betrokkene heb je volgende rechten:

 • recht op inzage van jouw persoonsgegevens: je hebt het recht uitsluitsel te krijgen over het feit of jouw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden en, indien dit het geval is, heb je het recht om inzage te vragen.
 • recht op rechtzetting van jouw persoonsgegevens: je hebt het recht om na inzage jouw persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 • recht op het wissen van jouw persoonsgegevens uit al onze systemen en databases.
 • recht om klacht in te dienen: je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer wij jouw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier zouden verwerken.
 • recht om toestemming in te trekken: je hebt op elk moment het recht om de toestemming die je Guidea gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te verzamelen, in te trekken (zie ook ‘5. Waarom is het toegestaan dat wij jouw persoonsgegevens verwerken?’).
 • recht op de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens: je hebt het recht om (tijdelijk) de verwerking van jouw gegevens te beperken.
 • recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

11. Hoe kan ik als betrokkene mijn rechten uitoefenen?

Je kan jouw hiervoor vermelde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan Guidea, Kenniscentrum Toerisme en Horeca VZW, Koning Albert I-laan 94A bus 001, 8200 Brugge of door onze functionaris voor de gegevensbescherming te contacteren (zie ‘3. Hoe contacteer je onze functionaris voor de gegevensbescherming?’).

12. Waar en hoe kan je een klacht indienen?

Je kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

13. Hoe lang zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren?

Eens je jezelf uitschrijft voor de Guidea nieuwsbrief, verwijdert Guidea binnen een termijn van 1 maand jouw persoonsgegevens.

Eens je je account voor de Guidea online tools wist, verwijdert Guidea binnen een termijn van 1 maand jouw persoonsgegevens.

Eens jouw vraag of opmerking, verstuurd via het Guidea contactformulier, volledig beantwoord of verwerkt is, verwijdert Guidea binnen een termijn van 1 maand jouw persoonsgegevens.

Eens je jouw cookies wist, dan zijn deze persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.