Website policy

Dit is de website policy van www.guidea.be, de website van het Kenniscentrum Toerisme & Horeca vzw, handelsbenaming Guidea, Koning Albert-I-laan 94A bus 001, 8200 Brugge, BTW BE 0863.326.130.

De website en de inhoud van de website is in het beheer van Guidea en Say Hey BV, Torhoutsesteenweg 149, 8210 Zedelgem, dat instaat voor de ontwikkeling en het onderhoud van de website en de online tools (apps).

Het gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande bepalingen. De toegang tot en het gebruik van de website impliceert dat jij als gebruiker onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien je niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen, vragen wij jou de website te verlaten. We hebben het recht om deze bepalingen op elk moment aan te passen, zonder kennisgeving.

De informatie op de website wordt met de grootste zorg samengesteld. Guidea zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is.

Guidea geeft evenwel geen enkele garantie over de juistheid of de volledigheid van de informatie op de website, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid ingeval er onjuistheden zouden zijn. Ingeval je bepaalde onjuistheden zou ontdekken in de informatie die beschikbaar gesteld wordt op de website, kan je steeds contact opnemen via info@guidea.be.

De inhoud van de website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, beelden etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van Guidea. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de gebruiker die toegang heeft tot de website.

Guidea geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van de website. Guidea is in elk geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, of de websites van anderen waarnaar verwezen wordt op de website.

Guidea is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of in verband met de toegang of het gebruik van de website of de aangeboden informatie op de website.

Overname van informatie van deze website is toegestaan, mits bronvermelding, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld.