De nieuwe vennootschapswetgeving. Wat is er belangrijk voor je?

16/12/2019

De nieuwe vennootschapswetgeving van 1 mei 2019 brengt wijzigingen mee. Zo verdwijnen de vennootschapsvormen en is een startkapitaal niet altijd meer vereist. 

Vennootschapsvormen verdwijnen

Onder de nieuwe wet zijn er nog 5 vennootschapsvormen:

  • de BV (Besloten vennootschap) (de vroegere BVBA),
  • de NV (naamloze vennootschap),
  • de CV (Coöperatieve vennootschap),
  • de VZW (Vereniging zonder winstoogmerk), en
  • de maatschap (hierin inbegrepen de Comm. Venn. en de VOF).

Heb je nu een andere vennootschapsvorm dan moet je die tegen 1 januari 2024 omzetten naar één van de vijf bovenstaande vormen. Doet je dit niet dan riskeer je persoonlijk aansprakelijk te zijn en vormt men je vennootschap automatisch om naar de passende vorm.

Neem contact op met je boekhouder/ fiscalist om te zien welke vorm het best bij jouw onderneming past. Contacteer ook je notaris om de statuten te wijzigen. Daarnaast kan het nuttig zijn om je aansprakelijkheidsrisico te bespreken met je verzekeraar.

Startkapitaal niet altijd meer vereist

Van de 5 bovenstaande vennootschapsvormen komt de BV het vaakst voor in de horeca. Wou je vroeger een BV oprichten, dan moest je een minimumkapitaal van 18.550 EUR hebben. Nu is dit niet meer nodig. Wel moet je nog steeds ‘iets’ van inbreng (zoals arbeid, gebouwen …) hebben want zonder inbreng heb je geen aandelen.

In plaats van dit minimumkapitaal ben je nu verplicht om een onderbouwd financieel plan voor te leggen. Hiervoor laat je je best bijstaan door je boekhouder. Aan de hand van dit plan toon je aan dat je onderneming voldoende middelen heeft om zijn doelen te realiseren.

Kan je dit niet aantonen dan riskeer je als bestuurder de oprichtingsaansprakelijkheid. Dit betekent dat je persoonlijk opdraait voor de schulden die je BV maakte als die binnen de eerste drie jaar na de oprichting failliet gaat. Het financieel plan heb je nodig om de authentieke akte of oprichtingsakte te verlijden bij je notaris.

Beperkte aansprakelijkheid maar uitzondering

De BV zorgt ervoor dat jouw onderneming een eigen juridische entiteit wordt. Hierdoor is het privévermogen van je aandeelhouders afgescheiden van het vermogen van je onderneming. Deze onzichtbare wand zorgt ervoor dat schuldeisers van je onderneming geen aanspraak kunnen maken op het vermogen van je aandeelhouders. Er is dus een beperkte aansprakelijkheid.

Opgelet! Er zijn uitzonderingen op deze aansprakelijkheid. Verlies ook de oprichtersaansprakelijkheid niet uit het oog. Hiervoor kan je je verzekeren bij je verzekeringsmakelaar.

Had je al een BVBA had voor de nieuwe wetgeving?

Richt je na 1 mei 2019 een vennootschap op dan geldt de nieuwe wetgeving onmiddellijk. Had je voor 1 mei 2019 al een BVBA dan zijn volgende data zeer belangrijk voor je:

1 januari 2020

Vanaf deze datum treden een aantal bepalingen automatisch in werking. Vanaf dan wordt je BVBA bijvoorbeeld automatisch een BV.

31 december 2023

Tegen deze datum moet je je statuten aanpassen aan de nieuwe vennootschapswet. Doe je dit niet, dan riskeer je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk te zijn.