Update nieuwe premie: het beschermingsmechanisme

21/08/2020

Met de nieuwe premie van het  beschermingsmechanisme vergoedt de regering ondernemers die zwaar omzetverlies lijden. Twee weken na de aankondiging is er meer bekend omtrent de voorwaarden tot het verkrijgen van de premie.

Ondernemers die geopend zijn, en minstens 60% omzetverlies lijden in augustus en september 2020 samen (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar), hebben recht op deze premie. Wat houdt die in?

  • De premie bedraagt 7,5% van je omzet in augustus en september 2019.
  • Het maximumbedrag is vastgelegd op 15.000 euro.
  • De subsidie wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep (specifieke voorwaarden via de link van VLAIO.

De specifieke voorwaarden:

  • Je kan deze extra steun aanvragen als je eerder recht had op de hinderpremie of compensatiepremie. Heb je hiervoor nog geen aanvraag ingediend? Motiveer dan in je aanvraag het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen vanwege de coronavirusmaatregelen en je omzetdaling. 
  • Je zaak moet actief/open zijn in de periode van 1 augustus tot en met 30 september, tenzij je zaak gesloten is door jaarlijkse vakantiesluiting of verplicht gesloten is ten gevolge van coronamaatregelen.
  • LET OP: je zaak moet uiterlijk op 24 augustus 2020 terug actief/open zijn en dit op volle kracht. Want als je vanaf die dag toch minder openingsdagen hebt dan in dezelfde periode in 2019, ontvang je slechts de helft van de subsidie.  

De Vlaamse regering geeft ook nog extra voorwaarden mee:

  • Je kan het beschermingsmechanisme pas na 30 september aanvragen.
  • Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn, kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen via VLAIO voor 1 oktober 2020. 
  • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de witte kassa dus.

De ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder dit beschermingsmechanisme. Deze bedrijven kunnen nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag krijgen.

Starters die pas opgestart zijn na september 2019, kunnen de omzetdaling vergelijken met de verwachte omzet uit hun financieel plan. 
 

Vraag de premie aan op de website van VLAIO

Tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020. 

Meer info op de website van Horeca Vlaanderen