Welke achtergrond je ook hebt, de horecasector biedt tewerkstellingskansen

14/12/2020

De horecasector biedt werk aan een diverse groep van mensen met elk hun eigen achtergrond. Het gaat daarbij vaak om groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt zoals mensen met een migratieachtergrond of laaggeschoolden. 
In onze studie ‘Diversiteit in de horeca’ lees je dat de horeca:

  • meer jongeren, laaggeschoolden en personen met een buitenlandse herkomst tewerkstelt dan gemiddeld;
  • vergrijst, maar nog steeds minder 50-plussers telt dan gemiddeld; en
  • bijna evenveel mannen als vrouwen tewerkstelt.
Meer weten? Ga door naar de studie 'Diversiteit in de horeca 2020'