Aantal horecavacatures daalt met de helft in 2020

04/03/2021

In 2020 daalde het aantal vacatures in de Vlaamse horecasector met 50 procent ten opzichte van 2019. Met 7.860 vacatures, registreert VDAB 7.816 vacatures minder dan in het jaar 2019.

Vooral in de maanden met een lockdown valt het aantal vacatures sterk terug. Zo zie je een daling met 73 procent in het tweede en met 66 procent in het vierde kwartaal. Tijdens de zomermaanden, tussen de verplichte sluitingen in, herstelde de vacaturemarkt zich enigszins. Toch merk je ook in die periode een daling van 38 procent in vergelijking met 2019.

 

Merendeel van vacatures bij de eetgelegenheden

Over gans 2020 vallen zowel de vacatures voor vaste als voor flexi-jobs met iets meer dan de helft terug. De vacatures voor een tijdelijke job doen het iets beter. Vooral tijdens de zomermaanden kennen die een kleinere daling. Toch blijven vacatures voor een vaste job ruim in de meerderheid. Op vlak van subsector zie je overwegend vacatures voor de eetgelegenheden. Twee derden van alle vacatures zijn terug te vinden in de grootste subsector van de horeca. Vooral de hotels hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. Dat zie je ook in de sterke terugval van 65 procent.


Zaal- en hotelpersoneel zwaar getroffen
Als je specifiek kijkt naar horecapersoneel dan is er een duidelijk verschil tussen keukenpersoneel enerzijds en hotel- en zaalpersoneel anderzijds. Voor keukenpersoneel zijn er in 2020 bijna 30 procent minder vacatures, terwijl dit bij zaalpersoneel oploopt tot 50 procent en bij hotelpersoneel zelfs tot 62 procent. Voor de coronacrisis waren er meer vacatures voor zaalpersoneel dan voor keukenpersoneel, terwijl dit nu andersom is. Mogelijks gaan er door takeaway minder vacatures bij keukenpersoneel verloren.