Sluiting horeca vanaf 19/10. Wat moet je weten?

06/11/2020

Pakket steunmaatregelen

Zowel de federale als Vlaamse regering beloven de horecasector te steunen. 

 

De federale regering heeft volgende steunmaatregelen aangekondigd voor de horeca:

 • het crisis-overbruggingsrecht waarbij je een enkelvoudige of dubbele vergoeding kan krijgen voor de maanden oktober en november. Indien je jouw activiteit helemaal of gedeeltelijk moet stilleggen, ontvang je een dubbele vergoeding. Een enkele vergoeding is voor zelfstandigen die slechts gedeeltelijk afhankelijk zijn van een sector die stil ligt (bv. hotels) 
  -  de dubbele vergoeding komt neer op 3.228,20 euro met gezinslast en 2.583.38 euro per maand zonder gezinslast.
  -  de enkelvoudige vergoeding komt neer op 1.614,10 euro met gezinslast en 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast.
 • bestaande steunmaatregelen worden verlengd.
 •  Vrijstelling van RSZ derde kwartaal.

 

Op Vlaams niveau is het Vlaams beschermingsmechanisme aangepast en verlengd

Verplicht gesloten restaurants en cafés:

 • hier wordt aangenomen dat je automatisch voldoet aan de voorwaarde van omzetverlies
 • je moet omzetverlies niet aantonen
 • bij indiening van aanvraag krijg je meteen het beschermingsmechanisme voor de periode 1 oktober – 15 november
 • bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

Niet verplicht gesloten horeca, maar wel zwaar getroffen:

 • je moet je omzetverlies aantonen
 • heb je 60% omzetverlies in periode 1 oktober – 15 november? Dan krijg je het beschermingsmechanisme
 • bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

Het Ministrieel Besluit

Het Ministerieel Besluit voor de sluiting van de horeca van 19 oktober tot 19 november 2020 is gepubliceerd. Het besluit beantwoordt al heel wat – maar nog niet alle - vragen. 

Lees alle details van het besluit op de website van Horeca Vlaanderen