Coronacrisis vertraagt groei van flexi-jobs in eerste kwartaal van 2020

08/01/2021

In het eerste kwartaal van 2020 vertraagt de groei van het aantal flexi-jobs. De coronacrisis zorgt er voor dat de sterke groeicijfers van het aantal flexi-jobs tijdelijk tot het verleden behoren.

Het aantal werkgevers in de horecasector dat een beroep doet op minstens één flexi-job bedraagt 10.524 in het eerste kwartaal van 2020. Dat is een groei met 13 procent op jaarbasis, maar wel voor het eerst een daling ten opzichte van het kwartaal ervoor. Op die manier maken iets meer dan vier op de tien horecawerkgevers gebruik van minstens één flexi-job.

Meer dan 42.000 flexi-jobs in de horecasector
In het eerste kwartaal van 2020 vertraagt de groei van het aantal flexi-jobs in de horecasector. Toch is er nog geen sprake van een daling. Het aantal flexi-jobs stijgt op jaarbasis nog steeds met 15 procent naar 42.078 arbeidsplaatsen. Wel betekent dit een halvering van het groeipercentage in vergelijking met voorgaande kwartalen. Ook de groei van het gepresteerd werkvolume, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, staat onder druk. Met 4.646 voltijdsequivalenten ligt het werkvolume van de flexi-jobs amper 3 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. 

Het aantal voltijdsequivalenten valt sterker terug dan het aantal arbeidsplaatsen. De meeste arbeidsplaatsen bestaan immers al voor de verplichte sluiting. Hierdoor heeft deze sluiting enkel een invloed op de arbeidsplaatsen die na 13 maart zouden zijn gecreëerd. Bij de voltijdsequivalenten heeft de sluiting wel een invloed op de prestaties van vrijwel alle werknemers en niet enkel op de nieuwe. Het aandeel van de flexi-jobs binnen het totaal van de horecasector komt zo uit op 22 procent bij de arbeidsplaatsen (tijdens het kwartaal) en 6 procent bij de voltijdsequivalenten. Beide aandelen stijgen licht als je vergelijkt met hetzelfde kwartaal in 2019. 

Flexi-jobs weinig populair in Wallonië en Brussel
De provincies Antwerpen (27%), West-Vlaanderen (22%), en Oost-Vlaanderen (19%) zorgen voor bijna zeven op de tien flexi-jobs in België. Slechts 8 procent van de flexi-jobs is te vinden in Wallonië en Brussel. Deze percentages veranderen nauwelijks ten opzichte van de vorige kwartalen. Ook bij de verdeling naar subsector is er weinig verandering over tijd. De restaurants stellen de meeste flexi-jobs tewerk (ongeveer 44 procent). De fastservice, catering en drinkgelegenheden volgen op ruime afstand.

De 25 tot 39-jarigen vullen bijna de helft van alle flexi-arbeidsplaatsen in. Ondertussen stijgt het aantal 65-plussers met een flexi-job verder. Sinds begin 2018 kunnen ook gepensioneerden als flexi aan de slag en daar maken ze gretig gebruik van. In vergelijking met een jaar eerder ligt het aantal 65-plussers in het eerste kwartaal van 2020 ongeveer 42 procent hoger. Dit groeipercentage is het hoogst van alle leeftijdscategorieën en veel hoger dan de gemiddelde stijging van 15 procent.