Vlaamse Regering schrapt tijdelijk de omgevingsvergunning voor overdekte terrassen!

30/04/2021

De Vlaamse Regering besliste om de heropstart van de horeca een duwtje in de rug te geven. Tot 31 maart 2022 heb je, onder bepaalde voorwaarden, als horeca-uitbater geen omgevingsvergunning nodig  voor stedenbouwkundige handelingen om terrassen te plaatsen.

1. Je plaatst de volledige terrasconstructie binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de horecazaak;
2. Je legt geen bijkomende verharding aan, met uitzondering van de terrasconstructie zelf en de strikt noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie;
3. De plaatsing gaat niet gepaard met:

a. een ontbossing;
b. een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen;
c. een aanmerkelijke reliëfwijziging;
d. een wijziging van waterlichamen.
 

De vrijstelling geldt tot en met 31 maart 2022. Je moet de terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang ertoe  vóór 1 mei 2022 verwijderen, tenzij de plaatsing inmiddels vergund is of je rechtsgeldig beroep gedaan hebt op een andere bepaling van het besluit.

Let wel op met de reglementen van je gemeente en met de erfgoedregels. Informeer dus steeds bij de gemeente waar je zaak gelegen is.

 

Bronnen: 
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, wat betreft een tijdelijke regeling voor terrassen voor de horeca in het kader van het coronavirus.

Horeca Vlaanderen (2021, april) Tot eind maart 2022 geen omgevingsvergunning nodig voor overdekte terrasconstructies bij horecazaken. Geraadpleegd op 26.04.2021