Faillissementsgolf blijft (voorlopig) uit: niets is wat het lijkt

24/11/2020

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, ligt het aantal faillissementen in de Belgische economie, maar ook in de horecasector lager dan vorig jaar. Deze lage faillissementscijfers zijn kunstmatig en zeggen niets over de reële economie.

Volgens cijfers van Graydon hebben in de eerste tien maanden van dit jaar 1.252 Belgische horecaondernemers het faillissement aangevraagd. Daarmee ligt het aantal faillissementen in de Belgische horecasector 28% lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit ligt in lijn met de evolutie in de ganse economie waar de daling 31% bedraagt. 
Binnen de horecasector zijn het de drinkgelegenheden en fastservice die het sterkst dalen. Graydon registreert voor beiden ongeveer een derde minder faillissementen. Ook de restaurants en catering tekenen een daling op, zij het iets minder. Enkel de logies noteren evenveel faillissementen als vorig jaar. 

Faillissementen volgen verwachtingen niet

Deze cijfers staan in schril contrast met de voorspellingen, zeker in de zwaar getroffen horecasector. De enquêtes van de ERMG (Economic Risk Management Group), die polsen naar de toestand van de Belgische ondernemingen, schetsen immers al geruime tijd een somber beeld. In die enquêtes laat sinds april gemiddeld een vijfde van de ondervraagde horecaondernemers uitschijnen dat een faillissement de komende weken of maanden waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk is. Was dit effectief zo uitgedraaid, dan kende de horeca nu al duizenden faillissementen.

Steunmaatregelen houden faillissementscijfers laag

Een verklaring voor de dalende faillissementscijfers vinden we om te beginnen bij de overheid. Zowel de federale als de regionale regeringen hebben in overleg met de sector een gans pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt voor de bedrijven. Daarin zat ook de dringende vraag aan banken om zich soepel op te stellen bij het terugbetalen van lopende kredieten. Daarbovenop stelde de federale regering in het voorjaar een moratorium in voor faillissementen van bedrijven die voor de crisis nog gezond waren. Dit najaar doet ze dit nog eens over voor bedrijven die verplicht gesloten zijn. 
Naast de overheid spelen ook de ondernemingsrechtbanken, die faillissementen uitspreken, een rol. Tijdens de eerst coronagolf zetten zij hun werking op een laag pitje. Deze periode ging naadloos over in het gerechtelijk zomerverlof. Het blijft daarom afwachten wat de komende maanden brengen. Gevreesd wordt dat die faillissementsgolf er toch nog komt met een domino-effect als te mijden scenario. 

Bron: De Tijd. (2020, 6 november). Stilte voor de faillissementenstorm.