Wat als je jouw sociale bijdragen niet meer kan betalen door de corona-epidemie?

18/02/2021

Door de coronacrisis is het mogelijk dat je als ondernemer in de problemen komt. Wat kan je doen als je jouw sociale bijdragen niet meer kan betalen?

 

Een afbetalingsplan aanvragen

Heb je als zelfstandige een jaar uitstel van betaling gekregen voor:

 • de voorlopige bijdragen van 2020; en
 • de regularisatiebijdragen van 2018 die je in de loop van 2020  moest betalen?

Dan kan je bij jouw sociaal verzekeringsfonds een afbetalingsplan aanvragen. Het is mogelijk dat ze je hiervoor een verhoging wegens laattijdige betalingen aanrekenen. Je kan echter via je sociaal verzekeringsfonds een verzoek indienen om de verhogingen verbonden aan het afbetalingsplan niet aan te rekenen.

 

Uitstel van betaling aanvragen

Als je als horecaondernemer financiële moeilijkheden ondervindt door de coronacrisis, kan je een aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds om de betaling van jouw sociale bijdragen met een jaar uit te stellen. Hiervoor rekenen ze je geen verhogingen aan.
De maatregel geldt voor:

 • de bijdragen die je nog niet betaalde van het 1ste en 2de  kwartaal van 2021;
  de regularisatiebijdragen van de kwartalen van 2019 (die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021).
 • De aanvraag voor het 1ste kwartaal 2021 moet je indienen voor 15 maart 2021. De aanvraag voor het 2de kwartaal 2021 dien je uiterlijk in op 15 juni 2021.

 

Vermindering van voorlopige bijdragen aanvragen

Als je geraamde beroepsinkomsten van 2021 lager zijn dan één van de wettelijke drempels (afhankelijk van jouw statuut), kan je ook een vermindering van jouw voorlopige sociale bijdragen voor 2021 vragen. Die sociale bijdragen zijn berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat). Om je voorlopige sociale bijdragen te verminderen, moet je jouw lager inkomen met bewijsstukken aantonen. 
Je kan je bijdragen maximaal verlagen tot:

 • € 719,68 voor een zelfstandige in hoofdberoep;
 • € 0 voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan € 1.553,58;
 • € 0 voor een zelfstandige die actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan € 3.107,17.

Het is mogelijk dat je onterecht jouw voorlopige bijdrage laat verminderen. Zo stijgt je risico op verhoging. Betaal je op het einde van het bijdragejaar nog voldoende bij dan kan je deze verhoging vermijden.

 

Vrijstelling van de bijdragen aanvragen

Als zelfstandige (en meewerkende echtgenoot) kan je een vrijstelling van betaling indienen voor de volgende bijdragen:

 • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020;
 • de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen zijn in 2020.
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2019 met vervaldag op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021.

Je moet dit indienen binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op als zelfstandige voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Later kan je die kwartalen wel nog via een afkooppremie regulariseren. Contacteer hiervoor opnieuw jouw sociaal verzekeringsfonds.


Automatische kwijtschelding van verhogingen door laattijdige betaling krijgen

Kan je jouw voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021 niet betalen voor 31 maart 2021 en 30 juni 2021? Dan moet je geen verhogingen wegens laattijdige betaling betalen. Dit is ook zo voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 die in de loop van het eerste of tweede kwartaal van 2021 moesten betaald zijn. Dit gebeurt automatisch, je hoeft hier dus niets voor te doen.

 

Voor meer informatie rond als deze maatregelen, contacteer jouw sociaal verzekeringsfonds!