Eindbalans van de afgelopen coronazomer oogt gemengd

18/01/2021

Met de publicatie van de officiële omzetcijfers voor het derde kwartaal van 2020 door Statbel is de eindbalans van de afgelopen zomer voor de horeca gekend. Die balans oogt gemengd. Een verlies van 14 procent aan omzet in kwartaal 3 is beter dan verwacht, al loopt het verlies daardoor wel verder op. 

In de eerste negen maanden van 2020 realiseerde de horeca een omzet van 8,6 miljard euro (excl. btw). Hiermee lijdt de horeca een omzetverlies van ongeveer 4,2 miljard euro. Vlaanderen tekent voor het grootste deel van het omzetverlies met 2,1 miljard euro minder dan verwacht. Toch is Brussel met een omzetverlies van meer dan 1,1 miljard euro verhoudingsgewijs het gewest dat het zwaarst getroffen is. Dit lijkt voornamelijk te wijten aan het teruggevallen internationaal (zaken)toerisme. Deze cijfers houden voor alle duidelijkheid nog geen rekening met de tweede verplichte sluiting vanaf oktober. 

Hotels en catering zwaar getroffen
Met een gerealiseerde omzet van 8,6 miljard euro (excl. btw) in de eerste negen maanden van 2020, boekt de Belgische horeca ongeveer 3,7 miljard euro omzet minder in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Deze daling met 30 procent ligt veel hoger dan de gemiddelde daling van 10 procent in alle sectoren samen. Rekening houdend met een verwachte groei van +4,5% in 2020, loopt de horeca 4,2 miljard euro omzet mis in de eerste negen maanden van 2020. Deze omzetdaling is vooral toe te schrijven aan het tweede kwartaal. In het derde kwartaal lijkt de horecasector het verlies te beperken met een omzetdaling van 14 procent.

Binnen de horecasector lijden alle subsectoren zwaar omzetverlies. Toch ondervinden de hotels en de catering de meeste impact. Met elk een omzetverlies van 42 procent hebben ze een slecht derde kwartaal achter de rug. Dit is zeker het geval als je vergelijkt met de rest van de horecasector. Tijdens de eerste negen maanden van het jaar realiseren de hotels slechts de helft van de omzet van de eerste negen maanden van 2019. De cateringzaken doen het iets beter met een omzetdaling van 36 procent in de eerste negen maanden. 

Derde kwartaal beter dan verwacht
Met een omzetdaling van 14 procent in het derde kwartaal doet de horecasector het beter dan verwacht. Vermoedelijk heeft het wegvallen van de buitenlandse reizen voor veel Belgen, alsook het afgelasten van de vele evenementen een gunstige impact op de omzet. De Belg wou na de lockdown naar buiten en plezier maken maar zag een aantal alternatieven wegvallen. Daardoor is wellicht een groter deel van de plezieruitgaven naar de eet- en drinkgelegenheden gevloeid. 

Daarnaast stellen we de omzetdaling van 14 procent mogelijks iets te rooskleurig voor. Omdat door de btw-verlaging het gemiddeld btw-tarief dit jaar omlaag gaat, is de omzet met btw eigenlijk een betere graadmeter. Jammer genoeg zijn die cijfers niet beschikbaar. Toch valt op basis van schattingen er van uit te gaan dat de omzet met btw een 2 à 4 procentpunten sterker daalt dan de omzet zonder btw. Daardoor ligt de werkelijke omzetdaling eerder tussen de 16 à 18 procent in plaats van de 14 procent via de omzet zonder btw.