Doorwerken tot pensioen niet vanzelfsprekend in de horeca

19/01/2018

Hoe haalbaar is het voor horecawerknemers en -ondernemers om hun huidige job uit te voeren tot hun pensioen? De Stichting Innovatie en Arbeid stelde deze vraag in de laatste Werkbaarheidsmonitor (2016).

Uit deze bevraging blijkt dat ongeveer de helft van de bevraagde horecawerknemers en iets meer dan vier op tien bevraagde zelfstandige horecaondernemers van veertig jaar of ouder, het niet haalbaar vinden om hun huidige job tot het pensioen verder te zetten.

Hiermee staat de horeca op de voorlaatste plaats qua haalbaarheid om door te werken tot het pensioen bij werknemers. Enkel in de onderwijssector is er een groter percentage werknemers dat het niet haalbaar vindt om dit te doen. Bij de zelfstandige ondernemers staat de horeca op de laatste plaats.

Wat is hier aan te doen? 

Uit de bevraging blijkt dat het merendeel (9 op 10) van de horecawerknemers en -ondernemers die het niet haalbaar vinden om door te werken tot hun pensioen, meent dat dit wel kan indien hun werksituatie aangepast wordt. De werksituatie aanpassen kan bijvoorbeeld door:

  • lichter werk
  • deeltijds werk
  • minder werkdruk
  • meer ondersteuning…