Welke sociaal-juridische wijzigingen gingen in op 1 januari 2023?

09/01/2023

Een nieuw jaar betekent automatisch nieuwe sociaal-juridische regels waarmee je rekening moet houden. Ontdek hier de belangrijkste voor jou.

1. Stijging van de lonen met 10,964%

De lonen in de horeca stegen in totaal met 10,964%. Ook de nachttoeslag en kledijvergoeding gaan omhoog.

Naar lonen

Naar vergoedingen

2. Stijging aantal uren jobstudenten

Vanaf 1 januari 2023 mogen jobstudenten tot 600 uur aan een voordelig RSZ-tarief werken. 

Naar jobstudent

3. Stijging van het aantal dagen geboorteverlof

Vanaf 1 januari 2023 heb je recht op 20 in plaats van 15 dagen geboorteverlof. Vaders en co-ouders kunnen dit verlof vrij opnemen in de eerste vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen ontvangt de werknemer het normale loon. Vanaf dag vier ontvangt hij of zij een uitkering van het ziekenfonds.

Meer info op de website van de Federale Overheid

4. Responsabiliseringsbijdrage langdurige zieken

Werkgevers die veel langdurige zieken hebben, ten opzichte van andere bedrijven, zullen hiervoor een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Deze maatregel is bedoeld om ziekteverzuim doeltreffender aan te pakken. De wetgeving was al in voege sinds vorig jaar maar de RSZ kan de bijdragen pas innen sinds 1 januari 2023. 

Meer info op de website van de Sociale Zekerheid

5. Verlenging tijdelijke energiewerkloosheid;

De vereenvoudige procedure tijdelijke werkloosheid energie wordt verlengd tot 31 maart 2023. Dit geldt enkel voor energie-intensieve   bedrijven. Anders dan bij de coronawerkloosheid is een volledige schorsing hier beperkt tot maximaal 4 weken.

Meer info op de website van de RVA

6. Nieuwe opleidingsverplichtingen

Heb je minstens 20 werknemers in dienst, dan voorzie je voor elke voltijdse werknemer in een individueel opleidingsrecht van 4 opleidingsdagen per jaar vanaf 1 januari 2023. Stel je meer dan 10 maar minder dan 20 werknemers tewerk, dan voorzie je minimum 1 opleidingsdag per jaar.

Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers geldt de verplichting om elk jaar, telkens vóór 31 maart, een formeel opleidingsplan te maken. Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep voor wie ze bestemd zijn.

Meer info over gratis opleidingen voor de horeca op de website van Horeca Forma Vlaanderen

7. Automatische korting op de netto globale werkgeversbijdragen

In het eerste en tweede trimester van 2023 krijgen werkgevers een tijdelijke korting van 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen. Daarnaast krijgen ze voor het derde en vierde trimester gedeeltelijk uitstel van betaling voor deze bijdragen en dit tot 2025.

8. Wijziging Vlaamse doelgroepvermindering

De leeftijd voor de doelgroepvermindering voor de werkende oudere werknemers verhoogt naar 60 jaar. Er gelden overgangsregels om te vermijden dat bepaalde oudere werknemers uit de boot vallen door het optrekken van de minimumleeftijden.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid

Heb je een vraag?

Ben je werkgever?

Contacteer de juridische dienst van onze partnerorganisatie Horeca Vlaanderen.

Ben je werknemer?

Contacteer onze partnerorganisatie ABVV Horval of ACV Voeding en Diensten.