Hoe zit het met de verplichte CO2-meter?

28/06/2021

Sinds 9 juni is jouw horecazaak verplicht om een CO2-meter of luchtkwaliteitsmeter aan te brengen, tenzij je enkel een open terras hebt. 

Om de epidemie tegen te gaan en de horeca opnieuw te laten herleven, moet je een CO2-meter hebben. Deze berekent de CO2-concentratie en geeft daarmee aan of de ventilatie volstaat om coronabesmetting te voorkomen. Heb jij een open terras, dan geldt dit niet voor jou.

Onder een concentratie van 900 ppm is alles in orde. Ga je over deze concentratie, dan moet je  actieplan meteen in werking treden om de luchtkwaliteit opnieuw te verzekeren. Van zodra je boven de 1200 ppm gaat, dan moet je jouw zaak onmiddellijk sluiten. 

Het is van belang dat je de luchtkwaliteitsmeter op een voldoende duidelijke en zichtbare plaats installeert. Zo kunnen je klanten deze meter altijd raadplegen. Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij Horeca Vlaanderen.

 

Bron: Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken BS. 04.06.2021