ESF-project 'Horecacompetenties van de toekomst'

16/04/2021

In 2021 en 2022 werken we samen met Horeca Forma aan een project rond de competenties van de toekomst voor de horecasector. Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van ESF (Europees Sociaal Fonds).

 

Ons project kadert in de ESF-oproep 511 Scope en heeft de volgende doelstellingen:

  • Kijken hoe een gezonde, duurzame en rendabele horecaonderneming er tegen 2030 uit ziet op basis van de huidige trends, ontwikkelingen, evoluties en transities.
  • Identificeren welke algemene, technische en beroepsspecifieke competentienoden (met speciale aandacht voor rendabiliteit) deze toekomstige horeca met zich mee brengt.
  • Nagaan hoe de sector deze competentienoden moet aanpakken.

 

Binnen dit project hebben we specifieke aandacht voor technologie en digitalisering, de circulaire economie en de gevolgen van de corona-crisis.

 

In 2021 ligt de nadruk op onderzoek zoals:

  • wetenschappelijke literatuur doornemen,
  • workshops houden met sociale partners, ondernemers en werknemers, onderwijs, experten, academici, beleidsmensen …,
  • interviews doen met ondernemers, en
  • het opleidings- en onderwijsaanbod analyseren.

 

In 2022 gaat Horeca Forma aan de slag met de resultaten van dit onderzoek. Concreet gaat ze: 

  • de sector informeren, sensibiliseren en inspireren over deze toekomstige competentienoden,
  • een lerend netwerk oprichten.

 

Wij danken ESF voor de financiële steun aan dit project.