Welke sociaal-juridische wijzigingen gingen in op 1 januari 2024?

10/01/2024

Een nieuw jaar betekent nieuwe sociaal-juridische regels waarmee je rekening moet houden. Ontdek hier een aantal van de belangrijkste maatregelen: 

1. Stijging van de lonen met 1,830 %

De lonen in de horeca stegen in totaal met 1,830 %. Ook de nachttoeslag, kledijvergoeding en andere vergoedingen gaan omhoog.

Naar lonen

Naar vergoedingen

2. Jaarlijkse vakantie

Vanaf 2024 worden vakantiedagen in bepaalde omstandigheden overdraagbaar naar de volgende twee jaar. Daarnaast kan je – wanneer je ziek valt tijdens je verlof – dit verlof onder bepaalde omstandigheden opnieuw opnemen op een later moment. 

Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

3. Nieuwe wetgeving voor flexi-jobs vanaf 1 januari 2024

De federale regering kondigde enkele belangrijke wijzigingen aan in de flexi-wetgeving vanaf 1 januari 2024. Zowel naar aanwervingsvoorwaarden, loon als fiscale regeling zijn er belangrijke aanpassingen.

Naar flexi

4. Vermindering van de RSZ-bijdrage voor de aanwerving van een eerste werknemer

Vanaf 1 januari 2024 verlaagt de doelgroepvermindering voor aanwerving van een eerste werknemer naar 3.100 euro per kwartaal. De vermindering blijft onbeperkt in de tijd. De vermindering voor een vierde, vijfde en zesde werknemer wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2024.

Meer info op de website van de RSZ

Let op: niet alle informatie op deze pagina lijkt al volledig geüpdatet.

5. Opleidingen

Sinds de wet op de arbeidsdeal van 3 oktober 2022 hebben alle voltijdse werknemers in België recht op individuele opleidingen. Vanaf 1 april 2024 zal elke werkgever die opleidingsverplichtingen heeft, alle gegevens over het individuele opleidingsrecht, sectorale opleidingsrechten en het opleidingsrecht moeten bijhouden in een digitale gegevensbank, de Federal Learning Account (FLA). 

Er is momenteel een testperiode lopende hiervan, de FLA is nog niet beschikbaar op heden.

Meer info over de arbeidsdeal en de impact op (horeca)bedrijven  op de website van Horeca Forma Vlaanderen

6. Toekenning van een koopkrachtpremie

Als je hoge of uitzonderlijk hoge winst hebt geboekt in 2022, zal je een éénmalige koopkrachtpremie onder de vorm van consumptiecheques moeten toekennen voor voltijdse werknemers die gedurende de hele referteperiode (1 december 2022 – 30 november 2023) gewerkt hebben. 

De deadline voor het toekennen hiervan is verlengd tot en met 31 maart 2024. 

Het bedrag van de premie ligt op minimaal 125 euro en maximaal 375 euro, afhankelijk van de geboekte winst.

Meer informatie over het sectorakkoord en toekenning van de koopkrachtpremie bij onze partnerorganisaties Horeca Vlaanderen, ABVV Horval of ACV Voeding en Diensten

7. RSZ-korting bij collectieve arbeidsduurvermindering wordt verstrengd

Wanneer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor je personeel wordt verlaagd naar een arbeidsduur onder de 38 uren per week, ontvangt een werkgever een korting op de werkgeversbijdragen. Dit geldt zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers. Vanaf 1 januari 2024 komen deeltijdse werknemers slechts in aanmerking voor de vermindering als de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van zijn contract ten minste 28 uur per week bedraagt. 

Meer info op de website van de RSZ

Let op: niet alle informatie op deze pagina lijkt al volledig geüpdatet.

8. Bijkomende aanvulling bij tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die voor hun werknemers tijdelijke werkloosheid aanvragen, moeten vanaf januari 2024 een bijkomende aanvulling betalen. Deze verplichting geldt voor alle stelsels van tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bij maandlonen lager dan 4.000 euro gaat het om een toeslag van 5 euro per dag. Bij maandlonen hoger dan 4.000 euro is het bedrag van de toeslag gekoppeld aan de huidige spilindex.

Meer info op de website van de RVA

Heb je een vraag?

Ben je werkgever?

Contacteer de juridische dienst van onze partnerorganisatie Horeca Vlaanderen.

Ben je werknemer?

Contacteer onze partnerorganisatie ABVV Horval of ACV Voeding en Diensten.