Lonen

Lonen

Het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf (PC 302) is bevoegd voor de werknemers en hun werkgevers in de horeca. Een werknemer in de horeca wordt op basis van zijn/ haar taak ingedeeld in één van de negen functiecategorieën. De precieze indeling van deze functiecategorieën vind je terug op de website van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca.

Aan elke functiecategorie is één loonschaal gekoppeld die het minimumloon vaststelt voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-uren week. Hieronder vind je een overzicht van het loonbarema dat bestaat uit de loonschalen van elke functiecategorie.

Loonbarema's

Indexatie 1 januari 2024

De indexatie van de minimumlonen gebeurt op basis van de gezondsheidsindex. Op 1 januari 2024 zijn de minimum- en effectieve brutolonen in de horeca geïndexeerd met 1,830 %. 

Noot: Bovenstaande indexatie is niet van toepassing op het loon van de flexi-jobs aangezien het flexi-loon de spilindex volgt. Het minimumloon van flexi-werknemers bedraagt momenteel 12,29 euro per uur (11,41 euro bruto uurloon + 0,88 euro flexivakantiegeld). (Indexatie 1 mei 2024)

Meer weten?

Heb je een vraag over het loon van jouw werknemers contacteer dan Horeca Vlaanderen of  lees de sectorale gids van het Waarborg en Sociaal Fonds.

Lees hier de sectorale gids voor het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca

Editie 2023