Hoe bepaal je de hoofdzetel van jouw horecazaak?

17/05/2021

De zetel is het officiële adres van jouw zaak. Als je een eenmanszaak hebt is dat automatisch je woonadres. Bij een vennootschap zijn er verschillende opties.

 

1. Verschil werkelijke en maatschappelijke zetel
In de statuten van je vennootschap moet je verplicht een zetel vastleggen. Dat adres mag verschillen van je werkelijke vestiging (uitbatingszetel) of van de plek van waaruit je jouw activiteiten effectief uitvoert. Hierdoor kan je verschillende vestigingen hebben, waarvan je telkens de adressen moet registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 

 

2. Het vestigen van jouw vennootschap
Je kan kiezen uit je thuisadres of een pand (extern gebouw). Het is ook mogelijk om het adres van je ouderlijk huis te gebruiken. Hiervoor gelden echter andere juridische gevolgen, die we omwille van hun complexiteit hier niet verder bespreken. Wil je meer informatie hierover? Neem zeker contact op met je accountant.

  • Je thuisadres
    Dit is de logische keuze gezien je hier het vaakst aanwezig bent en zo zeker de briefwisseling gemakkelijk bijhoudt. Echter schuilt het probleem hier dat de deurwaarder er mag van uitgaan dat de inboedel op de zetel van de vennootschap eigendom is van de vennootschap. Als je dus in financiële problemen komt, kunnen schuldeisers beslag leggen op die goederen. Het is van belang om altijd goed de aankoopfacturen van jouw privégoederen bij te houden. Zo kan je bewijzen dat deze goederen niet van de vennootschap zijn. Bij een eenmanszaak ben je onbeperkt aansprakelijk en is jouw inboedel altijd deel van je onderneming. 
  • Pand (extern gebouw)
    Als je geen eigendom hebt om je zaak in op te starten, dan moet je een pand huren. Als starter brengt dit een meerkost met zich mee. Hier stelt het bovenstaande probleem van de goederen van jezelf en de onderneming zich niet.
     

3. Jouw zetel wijzigen
Bij een eenmanszaak is je zetel je woonadres. Wanneer je verhuist, neemt de KBO automatisch je nieuw adres over uit het rijksregister. Opgelet, voor je vestiging is dit niet het geval. Dit moet je in de KBO laten aanpassen. Je kan dit zelf via www.myenterprise.be (gratis) of via het ondernemingsloket (betalend).
Bij een vennootschap staat je zetel in de statuten. Wanneer je dus een adreswijziging doet, moet je ook je statuten wijzigen en laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. Afhankelijk van de vennootschapsvorm, moet dit gebeuren via bepaalde regels. Je contacteert hiervoor best je boekhouder, notaris of ondernemingsloket. 


Bron: Put, N. (2018, 27 juni). Waar vestig je de maatschappelijke zetel van je onderneming. Geraadpleegd op 24/03/2021.