De coronacrisis is nog niet voorbij. Op welke premies en steunmaatregelen heb je recht?

05/01/2022

De coronacrisis is jammer genoeg nog niet ten einde. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kan jouw zaak het financieel nog steeds moeilijk hebben. Gelukkig biedt de overheid een steunpakket aan om je financieel te ondersteunen. Je vindt hier een overzicht van alle premies.

1. Het overbruggingsrecht vanaf een omzetdaling van 40%

Deze vorm is voor zelfstandigen van wie de onderneming een aanzienlijke omzetdaling heeft door de coronacrisis. In dit geval moet je dus niet volledig gesloten zijn. 

Deze maatregel loopt vanaf 1 december 2021 tot en met maart 2022. Voor deze steun moet je in de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je steun vraagt een aanzienlijk inkomstenverlies kunnen aantonen van minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand 2019. De volledige uitkering bedraagt:

  • € 1.679,31 per maand voor zelfstandigen met gezinslast;
  • € 1.343,87 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast.
Voor meer info ga naar de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

2. Terugbetaling reeds betaalde accijnsrechten op tankbier en bier in vaten

 

Door de lange sluiting van de horecasector is de houdbaarheidsdatum van geleverd bier bij velen overschreden en dus niet meer bruikbaar. De regering voorziet daarom in een terugbetaling van de reeds betaalde accijnsrechten op bier in vaten en tankbier. Opgelet, als horecaondernemer kan je de aanvraag niet zelf indienen. Een aanvraag kan enkel door je bierleverancier gebeuren. Contacteer dus zeker de leverancier van jouw vervallen bier voor meer informatie. Het volledige terugbetalingsdossier moet uiterlijk op 31 december 2021 ingediend zijn.

Voor meer info ga naar de website van het FOD Financiën

3. Andere steunmaatregelen

Wens je nog informatie over andere steunmaatregelen? Kijk dan zeker ook op de website van Horeca Vlaanderen:

Andere steunmaatregelen