Sectorakkoord 2019-2020 voor de Horeca!

22/04/2020

Welke veranderingen brengt het nieuwe Sectorakkoord voor jou?

 1. De minimum- en effectieve brutolonen verhogen vanaf 1 oktober 2019 (dus retroactief) met 0,93%. De nieuwe loonbarema’s vind je hier. 
   
 2. De werkgeversbijdragen in het Sectoraal Sociaal Pensioenfonds verhogen vanaf 1 januari 2020 met 0,1%. De bijdrage wordt dus 1,1%.
   
 3. De woon-werkverkeervergoeding van je werknemers verhoogt vanaf 1 oktober 2019 met 0,02 EUR. De fietsvergoeding wordt zo 0,24 EUR per afgelegde kilometer.
   
 4. Er komt een CAO Vorming. Dit CAO voorziet per voltijds equivalent gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar.
   
 5. Er komen werkgroepen die bekijken of het functieclassificatiesysteem een update nodig heeft én of het werk in de horeca werkbaarder kan. De werkgroepen komen eenmaal per maand samen en maken hun bevindingen tegen eind 2020 over aan het paritair comité 302.
   
 6. Bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 5 werkdagen moeten je voltijdse werknemers zich enkel nog de eerste 4 uur van de eerste 3 dagen ter beschikking houden van een controledokter. Opgelet! In  je arbeidsreglement mag je andere bepalingen opnemen.
   
 7. Het aantal vrijwillige overuren met overloon verhoogt van 120 naar 360 uren. Deze verhoging geldt enkel voor ondernemingen met een geregistreerd kassasysteem.