Goedkope overuren voltijdse werknemer

Je kan je voltijdse werknemers via overuren op een flexibele manier bijkomend laten werken. 

Opgelet! Lees aandachtig alle vragen & antwoorden om het bos door de bomen te zien. 

Waarom heten ze goedkope overuren?

Omdat er geen belastingen of RSZ-bijdragen worden afgehouden. Het brutoloon is hierdoor gelijk aan het nettoloon. 

Hoeveel goedkope overuren heb ik?

Met witte kassa
Heb je een witte kassa dan heb je recht op 360 goedkope overuren per jaar.
 
Geen witte kassa
Zonder witte kassa heb je 300 goedkope overuren per jaar.

Heb je meer dan €25 000 jaaromzet uit voeding  (exclusief BTW en dranken)? Dan moet je een witte kassa hebben. Ligt je jaaromzet lager dan €25 000 (exclusief  BTW en dranken) dan moet je geen witte kassa hebben

Wanneer kunnen mijn werknemers goedkope overuren presteren?

Je kan je werknemers niet zomaar goedkope overuren laten presteren. Je hebt 3 gronden op basis waarvan je je werknemers goedkope overuren kan laten presteren:

GrondVrijwillige overurenOnvoorziene noodzakelijkheidBuitengewone vermeerdering van het werk
Wat?Dit zijn overuren zonder motivatie, procedure of goedkeuring van inspectie of vakbond.Hier gaat het om een onvoorziene gebeurtenis die het absoluut noodzakelijk maakt om overuren te presteren.Dit is een uitzonderlijke gebeurtenis die een vermeerdering van werk meebrengt.
Voorbeeld-Jan mag normaal binnen 1 uur stoppen, maar er is net een gaslek ontdekt en de hotelkamers moeten zo snel mogelijk worden ontruimd.Het is onverwacht erg mooi weer en de zaak heeft een groot terras.
Aantal indien witte kassa360 uren360 uren360 uren
Aantal indien geen witte kassa(120 uren)300 uren300 uren

Opgelet! Heb je een witte kassa dan heb je een all-in pakket van 360 goedkope overuren. Je kan dit pakket gebruiken voor elke (combinatie van) grond(en). De som van al je overuren is maximum 360 uren. Je hebt dus niet 360 vrijwillige overuren plus 360 overuren wegens onvoorziene noodzakelijkheid plus 360 overuren wegens buitengewone vermeerdering van werk. 
 

Vrijwillige overuren zijn goedkope overuren voor zover je binnen het pakket van 360 uren blijft. 


Voorbeeld met witte kassa: Je hebt 100 overuren wegens noodzakelijkheid gebruikt, daarna 100 overuren wegens buitengewone vermeerdering van werk en ten slotte nog 200 vrijwillige overuren. De totale som is 400. De 40 laatste vrijwillige overuren zijn geen goedkope overuren, maar vallen onder de klassieke overuren. Aangezien deze vrijwillige overuren, klassieke overuren zijn, moet je een overloontoeslag betalen. Je moet geen inhaalrust voorzien aangezien ze vrijwillig zijn.


Opgelet! Heb je geen witte kassa, dan heb je 300 goedkope overuren plus 120 vrijwillige overuren. Je hebt dus geen all-in formule, deze staan los van elkaar. De 120 vrijwillige overuren zijn geen goedkope overuren, dus je moet een overloon betalen maar geen inhaalrust geven. Onder goedkope overuren vallen enkel de overuren gepresteerd wegens onvoorziene noodzakelijkheid en de overuren wegens buitengewone vermeerdering van werk.

Wat moet ik doen om de verschillende goedkope overuren te gebruiken?

Afhankelijk van de grond voor het overuur zijn er verschillende procedures: 

GrondVrijwillige overurenOnvoorziene noodzakelijkheidBuitengewone vermeerdering van werk
ProcedureDe werknemer moet een zesmaandelijks schriftelijk akkoord geven om vrijwillige overuren te presteren.Je moet een voorafgaand akkoord hebben van je vakbondafvaardige of indien dit onmogelijk is, volstaat een mededeling achteraf aan de inspectie.Je moet een voorafgaand akkoord hebben van je vakbondafvaardige (indien er één is) en voorafgaand toelating vragen aan de inspectie.

Moet ik inhaalrust geven bij overuren?

Bij vrijwillige overuren moet je geen inhaalrust geven. Bij overuren wegens onvoorziene noodzakelijkheid en buitengewone vermeerdering van werk mag je werknemer kiezen om al dan niet in te halen. 

Vrijwillige overurenOnvoorziene noodzakelijkheidBuitengewone vermeerdering van het werk
Overuren inhalen?NeeDe werknemer kiest: ofwel inhaalrust, ofwel overuren laten uitbetalen. De werknemer moet kiezen vóór het einde van de betaalperiode waarin de overuren plaatsvonden.De werknemer kiest: ofwel inhaalrust, ofwel overuren laten uitbetalen. De werknemer moet kiezen vóór het einde van de betaalperiode waarin de overuren plaatsvonden.
Wat als je WN kiest voor geen inhaalrust?-Je betaalt de overuren uit. Het zijn goedkope overuren (tot 360 uren), dus zonder overloontoeslag. Als je werknemers kiest om niet in te halen dan kan dat voor maximum 143 uren per periode van 4 maanden.Je betaalt de overuren uit. Het zijn goedkope overuren (tot 360 uren), dus zonder overloontoeslag. Als je werknemers kiest om niet in te halen dan kan dat voor maximum 143 uren per periode van 4 maanden.
Wat als de WN kiest voor inhaalrust?-Dan geef je je werknemer inhaalrust. Je betaalt je werknemer het loon voor de gepresteerde overuren op het ogenblik dat hij inhaalrust heeft. Je betaalt geen overloontoeslag.Dan geef je je werknemer inhaalrust. Je betaalt je werknemer het loon voor de gepresteerde overuren op het ogenblik dat hij inhaalrust heeft. Je betaalt geen overloontoeslag.

Aan welke grenzen moet ik mij houden bij overuren?

Grens 1: goedkope overuren

Werk je met een witte kassa dan kan je beroep doen op 360 goedkope overuren.

Werk je zonder witte kassa dan zijn enkel de overuren wegens buitengewone vermeerdering van werk en onvoorziene noodzakelijkheid goedkope overuren. Dit is een pakket van 300 uren. De vrijwillige overuren zijn hier geen goedkope overuren.

Opgelet! Kijk niet enkel naar de vrijwillige overuren om na te gaan of je de grens van 360 hebt bereikt. Tel hiervoor alle categorieën op.

Grens 2: interne grens

Ten tweede moet je zorgen dat je de interne grens niet overschrijdt. Per periode van 4 maand kan je werknemer maximaal 143 overuren presteren. Het gaat hier over gelijk welke periode van 4 maanden. Zodra je werknemer deze grens bereikt, moet je inhaalrust toekennen. Eens je werknemer de inhaalrust heeft opgenomen, kan hij opnieuw overuren presteren. 

Opgelet! Heb je een witte kassa dan tellen de vrijwillige overuren niet mee voor de berekening van de interne grens. Heb je geen witte kassa, dan tellen de vrijwillige overuren mee vanaf het 26ste overuur. De overuren bij buitengewone vermeerdering van werk en onvoorziene noodzakelijkheid tellen wel mee voor de interne grens. 

Opgelet! De arbeidstijd, overuren inbegrepen, mag over een periode van 4 maanden echter nooit meer bedragen dan gemiddeld 48 uren per week. Dit is de Europese grens van de arbeidsduur en moet steeds worden gerespecteerd.

Grens 3: absolute grens

Ten derde moet je rekening houden met de absolute grenzen. Je werknemer mag niet meer dan 11 uren per dag en/ of 50 uren per week werken. Dit wil zeggen dat je jouw werknemer niet iedere dag 11 uren kan laten werken. De weekgrens van 50 uren moet je naleven.

Grens 4: gemiddeld 38 uur/ week

Ten vierde moet je op jaarbasis de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren per week respecteren. Dit doe je door inhaalrust toe te kennen. Vrijwillige overuren tellen hier niet mee.

Heeft mijn deeltijdse werknemer ook recht op goedkope overuren?

Nee, goedkope overuren zijn enkel mogelijk bij een voltijdse arbeidsovereenkomst. 

Lees meer in de fiche over bijkomende uren bij deeltijdse werknemers: “Kan mijn deeltijdse werkkracht overuren doen?” 

Tellen goedkope overuren mee voor sociale rechten?

Ja, zowel voor de berekening van de ziekte- en invaliditeitsuitkering als het pensioen.

Zijn er werknemers die geen overuren mogen werken?

Ja, je mag de volgende personen nooit meer dan 9 uur per dag laten werken:

  • minderjarigen, 
  • zwangere vrouwen,
  • vrouwen die borstvoeding geven, 
  • werknemers tewerkgesteld in een arbeidsregeling met nachtprestaties.

Wat met de vertrouwenspersoon, leidinggevende en familieondernemingen?

Zij mogen zoveel uren werken als ze willen. Op hen is de regeling rond arbeidsduur niet van toepassing.

Wat na de grens van 360 of 300 goedkope overuren?

Vanaf het 361e overuur (witte kassa) of 301e overuur (geen witte kassa) kan je enkel de klassieke overuren gebruiken. Vanaf dan voorzie je inhaalrust en betaal je overloon, RSZ-bijdrage en belastingen. 

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Klassieke overuren'