Bijkomende uren deeltijdse werknemer

Voor deeltijdse werknemers is de wekelijkse arbeidsduur korter dan die van voltijdse werknemers in de onderneming. Heb jij een 38-urenweek, dan heb je een deeltijdse werknemer als die minder dan 37,5 uren per week werkt.

Opgelet!  Wil je meer weten over deeltijdse arbeid zelf, bekijk dan ook de fiche “Deeltijdse werknemer?”

 

Zijn alle extra uren van mijn deeltijdse werknemer overuren?

Nee, niet alle uren die je deeltijdse werknemer meer werkt zijn automatisch een overuur. Er is een verschil tussen overuren en bijkomende uren. Overschrijdt jouw deeltijdse werknemer zijn  normale (deeltijdse) arbeidsduur zonder dat hij de arbeidsduurgrenzen van een voltijdse werknemers in de onderneming overschrijdt, dan spreek je over bijkomende uren. Overschrijdt jouw deeltijdse werknemer de arbeidsduurgrens van de voltijdse werknemers, dan presteert hij normaal overuren die recht geven op een overloontoeslag. In de horeca is het echter zo dat je voor die eerste 360 overuren geen overloontoeslag moet betalen, maar wel sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing bij een deeltijdse werknemer. 
 

Voorbeeld: Een voltijdse werknemer werkt 38 uren per week. Een deeltijdse werknemer, die normaal 30 uren per week werkt, presteert 4 bijkomende uren.
Een voltijdse werknemer werkt 38 uren per week. Een deeltijdse werknemer, die normaal 30 uren per week werkt, presteert 10 extra uren. De 2 laatste uren tellen als overuren.

Hoe zit het met bijkomende uren voor mijn deeltijdse werknemer met een vaste wekelijkse arbeidsduur?

Heeft jouw deeltijdse werknemer een vaste arbeidsduur, daar liggen zijn wekelijks te presteren arbeidsuren op voorhand vast. 

  • Deze deeltijdse werknemer kan een vast uurrooster hebben waarbij  zijn te werken dagen en uren op voorhand vastliggen. Bij een vaste arbeidsduur mét een vast uurrooster spreek je van een bijkomend uur zodra het om een uur buiten het uurrooster gaat. 
  • Heeft je deeltijdse werknemer een variabel uurrooster dan wisselen de dagen en uren waarop hij moet werken regelmatig. Bij een vaste arbeidsduur mét een variabel uurrooster spreek je van een bijkomend uur zodra het buiten het aangeplakte uurrooster valt. 

Voor de bijkomende uren betaal je een overloon, met uitzondering van de eerste 12 uren per kalendermaand. Vanaf het 13e bijkomend uur per kalendermaand betaal je je werknemer een toeslag van 50% (gewone arbeidsdag) of 100% (zon- en feestdagen). Om een piek op te vangen kan het dus voordelig zijn om je deeltijdse werknemer voor 12 bijkomende uren in te schakelen.

Vast wekelijkse arbeidsduur met vast uurroosterVast wekelijkse arbeidsduur met variabel uurrooster
Ligt het wekelijks aantal uren vast?JaJa
Liggen dagen en uren vast?JaNee
Wat zijn bijkomende uren?Elk arbeidsuur buiten het vaste uurroosterElk arbeidsuur buiten het aangeplakte uurrooster
Hoeveel bijkomende uren zonder overloontoeslag?12 uur/ maand12 uur/ maand
Vanaf wanneer overloontoeslag?Vanaf het 13e bijkomende uurVanaf het 13e bijkomende uur

Hoe zit het met bijkomende uren voor mijn deeltijdse werknemer met een variabele arbeidsduur?

Heeft jouw werknemer een variabele arbeidsduur dan liggen zijn wekelijks te presteren arbeidsuren niet vast. Bij een variabele arbeidsduur heeft je werknemer steeds variabele uurroosters. De dagen en uren waarop hij moet werken, wisselen. Bijkomende uren zijn:

  • alle arbeidsuren boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van je werknemer,
  • alle arbeidsuren boven de uren in het vastgelegde uurrooster. 

Voor de bijkomende uren betaal je pas een overloontoeslag na de eerste 3 uren en 14 minuten per week, met een maximum van 168 uren in de referteperiode.

Opgelet! Je bent geen overloon verschuldigd als:

  • je werknemer een schriftelijk verzoek doet om zijn uurrooster te verplaatsen.
  • je werknemer je schriftelijke toestemming gaf om zijn uurrooster te wijzigen.
Wekelijkse arbeidsduurVariabel
UurroosterVariabel
Ligt het wekelijks aantal uren vast?Nee
Liggen dagen en uren vast?Nee
Hoeveel krediet bijkomende uren?3 uren en 14 minuten/ week in de referteperiode met maximum 168 uur
Overloontoeslag?Vanaf 3 uren en 15 minuten/ week
Wat zijn bijkomende uren?Elk arbeidsuur binnen het vastgelegd uurrooster, maar boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Elk arbeidsuur boven het vastgestelde uurrooster.

Kan ik een deeltijdse arbeidsovereenkomst herzien?

Ja, voor zo ver je werknemer zijn afgesproken uurrooster tijdens het vorige kwartaal gemiddeld 1 uur/ week overschreed. Herzie je de arbeidsovereenkomst niet dan is het mogelijk dat je een niet-betaalde bijkomende rustperiode moet toekennen. Dit is het geval als de bijkomende uren van je werknemer tijdens het vorige kwartaal gemiddeld 20% van zijn werkrooster bereikten. Je werknemer moet deze inhaalrust opnemen binnen 13 weken volgend op het kwartaal waarin hij de bijkomende uren presteerde.

Voorbeeld: Je werknemer werkt normaal 20u per week. Zijn bijkomende uren waren tijdens het vorig kwartaal gemiddeld 4u, dit is 20% van zijn normaal werkrooster. Indien je de deeltijdse arbeidsovereenkomst niet herziet, kan hij inhaalrust vragen. 
Deze inhaalrust vereist een akkoord tussen jou en je werknemer m.b.t. de dagen en uren waarop je deze rust toekent.
Is er geen akkoord dan moet je de inhaalrust per minimumschijf van één uur toekennen. Daarnaast mag de inhaalrust per week niet meer bedragen dan 20% van de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde wekelijkse arbeidsduur.

Heeft mijn deeltijdse werknemer ook recht op goedkope overuren?

Nee, goedkope overuren zijn enkel mogelijk bij je voltijdse werknemers. 

Ga naar de eerste arbeidsovereenkomst: 'Flexi'