Klassieke overuren

Deze overuren zijn gekend als “dure” overuren: je bent inhaalrust, overloontoeslag, RSZ-bijdrage en belastingen verschuldigd. 

Vanaf wanneer zit je in het stelsel van klassieke overuren?

Voor wie gebruik maakt van goedkope overuren zit je na het 360e (witte kassa) of 300e (geen witte kassa) overuur bij de klassieke overuren. Indien je hiervan geen gebruik maakt, zit je meteen bij de klassieke overuren. Bijvoorbeeld doordat jouw werknemer geen toestemming voor vrijwillige overuren geeft en er geen sprake is van onvoorziene noodzakelijkheid of buitengewone vermeerdering van werk.

Moet ik inhaalrust toekennen voor klassieke overuren?

Ja, zo zorg je ervoor dat je de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren respecteert. Inhaalrust compenseert het verschil tussen het normaal uurrooster en de effectief gepresteerde uren. De uren inhaalrust betaal je uit op het ogenblik dat de werknemer de inhaalrust opneemt. 

Opgelet! Verwar het loon tijdens inhaalrust niet met overloontoeslag. Zie hiervoor het antwoord op de volgende vraag.

Hoe ziet de betaling van een klassiek overuur eruit?

Bij klassieke overuren betaal je overloontoeslag. Je betaalt je werknemer zijn gewone loon voor de normaal gepresteerde uren én het normaal loon + overloontoeslag voor de gepresteerde overuren. 

Hoeveel overloon betaal ik?

Voor overuren gepresteerd van maandag tot zaterdag betaal je 50% overloontoeslag. Voor overuren gepresteerd op een zondag of een feestdag betaal je 100% overloontoeslag. 

Voorbeeld: 
Een overuur gepresteerd op dinsdag vergoed je aan 150% 
Rekensom:
      100% gewoon loon voor extra gepresteerd uur
  +    50% overloontoeslag voor extra gepresteerd uur
  =  150%

Uren ziekte tellen niet mee voor de berekening van dit overloon. Ze tellen wel mee voor de berekening van het recht op inhaalrust.

Aan welke grenzen moet ik mij houden bij klassieke overuren?

Grens 1: interne grens

Je moet zorgen dat je de interne grens niet overschrijdt. Per periode van 4 maand mag je werknemer maximaal 143 overuren presteren. Het gaat hier over gelijk welke periode van 4 maanden. Zodra je werknemer deze grens bereikt, moet je eerst inhaalrust toekennen. Pas daarna kan je hem meer overuren laten presteren. 

Grens 2: absolute grens

Daarnaast moet je rekening houden met de absolute grenzen. Je  werknemer mag niet meer dan 11 uren per dag en/ of 50 uren per week werken. Dit wil zeggen dat je jouw werknemer niet iedere dag 11 uren kan laten werken. Je moet je houden aan de weekgrens van 50 uren.

Grens 3: gemiddeld 38 uren/week

Tot slot moet je op jaarbasis de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren per week respecteren. Dit doe je door inhaalrust toe te kennen.

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Bijkomende uren deeltijdse werknemer'