Bijkomende uren deeltijdse werknemer

Is jouw wekelijkse arbeidsduur korter dan die van een voltijdse werknemer in de onderneming, dan ben je een deeltijdse werknemer.

Zijn alle extra uren die ik doe overuren?

Nee, niet alle extra uren die je als deeltijdse werknemer werkt zijn automatisch een overuur. Er is een verschil tussen overuren en bijkomende uren. Overschrijd je jouw normale arbeidsduur zonder dat je de arbeidsduurgrenzen van een voltijdse werknemer overschrijdt (38 à 40u/week), dan spreek je van bijkomende uren. Overschrijd je de arbeidsduurgrens van de voltijdse werknemer, dan presteer je overuren die recht geven op een overloontoeslag.

Hoe zit het met bijkomende uren als deeltijdse werknemer met een vaste wekelijkse arbeidsduur

Heb je een vaste wekelijkse arbeidsduur, dan liggen jouw te presteren arbeidsuren op voorhand vast.

  • Heb je een vast uurrooster, dan liggen de te werken dagen en uren op voorhand vast. Je spreekt hier van een bijkomend uur zodra het om een uur buiten je uurrooster gaat.
  • Heb je een variabel uurrooster dan wisselen de dagen en uren waarop je moet werken regelmatig. Hier spreek je van een bijkomend uur van zodra het buiten het aangeplakte uurrooster valt.

Voor de bijkomende uren ontvang je een overloon, met uitzondering van de eerste 12 uren per kalendermaand. Vanaf het 13e bijkomend uur per kalendermaand ontvang je een toeslag van 50% (gewone arbeidsdag) of 100% (zon- en feestdagen). 

Vaste wekelijkse arbeidsduur - vast uurrroosterVaste wekelijkse arbeidsduur - variabel uurrooster
Ligt het wekelijks aantal uren vast?JaJa
Liggen dagen en uren vast?JaNee
Wat zijn bijkomende uren?Elk arbeidsuur buiten het vaste uurroosterElk arbeidsuur buiten het aangeplakte uurrooster
Hoeveel bijkomende uren zonder overloontoeslag?12 uur/maand12 uur/maand
Vanaf wanneer overloontoeslag?Vanaf het 13de bijkomende uurVanaf het 13de bijkomende uur

Hoe zit het met bijkomende uren als deeltijdse werknemer met een variabele arbeidsduur?

Heb je een variabele arbeidsduur dan liggen de wekelijks te presteren arbeidsuren niet vast. Bij een variabele arbeidsduur heb je steeds variabele uurroosters. De dagen en uren waarop je moet werken, wisselen. Bijkomende uren zijn hier:

  • Alle arbeidsuren boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
  • Alle arbeidsuren boven de uren in het vastgelegde uurrooster

Voor de bijkomende uren ontvang je pas een overloontoeslag na de eerste 3 uren en 14 minuten per week, met een maximum van 168 uren in de referteperiode. 

Ga naar de eerste arbeidsovereenkomst: 'Flexi'