Flexi

Wanneer kan ik als flexi werken?

Als je een hoofdactiviteit hebt

Heb je een hoofdactiviteit en voldoe je aan de volgende twee voorwaarden, dan kan je aan de slag als flexi-jobber:

 1. Je werkt minstens 4/5 voltijds bij één of meerdere andere werkgevers.
 2. Voorwaarde 1 moet in het derde kwartaal dat aan de flexi-tewerkstelling voorafgaat vervuld zijn.

Je moet deze tewerkstellingsvoorwaarde over het volledige kwartaal bekijken en dus ieder kwartaal opnieuw beoordelen.

Opgelet: vanaf 1 januari 2024 zijn de regels verscherpt. Schakel je als werknemer over van een voltijdse job naar een 4/5de job, dan is er een bijkomende wachtperiode ingevoerd. Je mag pas vanaf het derde kwartaal na deze overschakeling een flexi-job uitoefenen. 

Daarnaast is het zo dat wanneer je als werknemer tewerkgesteld bent in een bepaald kwartaal, en jouw arbeidsovereenkomst ten einde komt, je daarna niet in hetzelfde kwartaal bij diezelfde werkgever aan de slag kan als flexi-jobber. Je mag dus in het huidige kwartaal van tewerkstelling niet met dezelfde werkgever verbonden zijn of zijn geweest. 

Je kan als flexi-jobber wel nog een ander contract aangeboden krijgen:  ben je in het begin van een kwartaal als flexi-jobber aan de slag, dan mag je vervolgens in dat kwartaal wel met een ander contract aan de slag bij diezelfde werkgever. 

Verder mag je als werknemer in hetzelfde kwartaal geen flexi-job uitoefenen bij een onderneming die ‘verbonden’ is aan de onderneming waar je minstens 4/5de aan de slag bent. Heeft jouw werkgever dus meerdere horecazaken, dan moet je dit goed in het achterhoofd houden.

Je mag de volgende dagen gelijkstellen met effectief gewerkte dagen:

 • alle dagen waarvoor je loon ontvangt, inclusief de periode met een verbrekingsvergoeding;
 • dagen van afwezigheid zonder behoud van loon, omwille van arbeidsongeschiktheid;
 • dagen van moederschapsbescherming, moederschapsrust, vaderschaps- en adoptieverlof;
 • klein verlet;
 • burgerplichten met behoud van loon;
 • tijdelijke werkloosheid door (medische) overmacht of technische stoornis;
 • economische werkloosheid;
 • dagen tijdens de zomervakantie waarvoor je als tijdelijke leerkracht een uitgestelde bezoldiging ontvangt.

Zijn niet gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen:

 • dagen als flexi;
 • dagen als jobstudent;
 • dagen als extra;
 • goedkope overuren in de horeca;
 • dagen als leerling.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een flexi-job? Neem dan best contact op met de RSZ (Rijksdienst voor Sociale zekerheid).

Als je gepensioneerd bent

Bijna alle gepensioneerden kunnen werken als flexi-jobber:

 • ambtenaren, zelfstandigen en werknemers met een pensioen;
 • pensioen op wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar);
 • vervroegd pensioen (63 jaar of een loopbaan van 42 jaar);
 • rustpensioen;
 • overlevingspensioen (langstlevende echtgenoot, die minstens 45 jaar is, krijgt een pensioen o.b.v. de loopbaan van de overleden echtgenoot);
 • Pensioen ten laste van de Belgische pensioeninstelling;
 • pensioen ten laste van een buitenlandse pensioeninstelling;

Enige voorwaarde is dat je ten laatste gepensioneerd bent op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling. Ontvang je een overgangsuitkering, dan kan je niet aan de slag als flexi-jobber. De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de langstlevende echtgenoot die nog niet de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt.
 

Opgelet! Ben je een gepensioneerde jonger dan 65 of met een onvolledige loopbaan, dan mag je maar beperkt bijverdienen. Jouw inkomen uit de flexi-job telt mee bij het nagaan van de loongrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, vermindert je pensioen met het percentage van de overschrijding.

Hoeveel krijg ik betaald?

Je ontvangt minimaal € 11,41 per uur. Tegelijk met het loon ontvang je het flexi-vakantiegeld (7,67% = 0,88 EUR). Dit komt samen neer op een minimumloon van € 12,29 per uur. Er is geen dubbel vakantiegeld.

Uiteraard kan een werkgever er ook voor kiezen jou meer te betalen dan het voorziene minimum. Vanaf 1 januari 2024 mag het loon echter maximaal 150 % van het minimale basisloon bedragen. Vanaf mei 2024 zal dit dus maximaal 17,115 euro per uur zijn (wettelijk vastgelegd minimale flexi-loon van 11,41 euro per uur x 150 %).

Als flexi-jobber betaal je geen fiscale en sociale bijdragen voor de eerste 12.000 euro die je op jaarbasis verdient (aanpassing vanaf 01.01.2024). Het brutoloon is tot deze limiet dus gelijk aan het nettoloon.

Voor gepensioneerden ouder dan 65 geldt deze fiscale limiet niet. 

Hoeveel dagen mag ik werken?

Op de duur van het flexi-werk staat geen beperking. Je mag een onbeperkt aantal dagen inzetten.

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Je hebt een schriftelijke raam- én flexi-job arbeidsovereenkomst nodig. 

Je raamovereenkomst bevat:

 • identiteit van de partijen;
 • beknopte beschrijving van de functie(s);
 • flexiloon;
 • wijze en de termijn waarbinnen de werkgever de flexi-arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet voorstellen;
 • voorwaarden waaraan de flexi-jobber moet voldoen.

Je flexi-job arbeidsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk

Opgelet! Is er geen raamovereenkomst, dan is er geen sprake van flexi-arbeid.

Wat als ik werk op een zon- of feestdag?

Dan ontvang je een premie van €2 per uur. Deze premie kan maximum €12 per dag bedragen. Weet dat je hier wel belastingen op betaalt Daarnaast moet je werkgever betaalde inhaalrust voorzien binnen de 6 weken

Bouw je sociale rechten op als flexi?

Ja, je bouwt vakantierechten, recht op werkloosheidsuitkering en pensioen op.

Ontvang ik een eindejaarspremie?

Je hebt recht op een eindejaarspremie zodra je 2 maanden ononderbroken bij je werkgever in dienst bent.

Mag ik verschillende flexi-jobs combineren?

Ja, er is geen beperking op het aantal flexi-jobs.

Voor meer info ga naar Lonen en vergoedingen

Ontvang ik ecocheques?

Ja, dit naargelang het aantal dagen dat je bij jouw werkgever werkte.  

Ontvang ik nog andere vergoedingen bovenop het flexi-loon?

Ja, je ontvangt nog andere vergoedingen. Dit zijn bijkomende vergoedingen die verschuldigd zijn door een CAO, zoals onder meer de vergoeding voor arbeidskledij. 

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Extra'