Extra

Wie is een extra?

Een extra in de horeca is een werknemer die maximaal 2 opeenvolgende dagen bij jou werkt met een  arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk. Een extra is dus een tijdelijke arbeidskracht.

Hoeveel dagen mag ik mijn extra inzetten?

Je krijgt jaarlijks een pakket van 200 dagen om 1 of meerdere extra’s in te zetten. De extra zelf krijgt ieder jaar een pakket van 50 dagen. Zet je extra’s voor 201 dagen in of heeft een extra 51 dagen gewerkt, dan verlies je de voordelige RSZ-bijdrage.

Je spreekt van 1 dag als:

 •  jouw extra slechts een paar uur werkt;
 •  jouw extra éénzelfde dag meerdere prestaties bij jou levert (service coupé). Bijvoorbeeld: van 9 tot 11 uur en van 16 tot 18 uur;
 •  je meerdere extra’s tewerkstelt. Bijvoorbeeld: het weerbericht voorspelde veel zon, dus reken je op 3 extra’s. Voor deze 3 extra’s verlies je slechts 1 dag op de teller;
 •  jouw extra aaneensluitende prestaties levert op 2 aansluitende kalenderdagen zonder onderbreking. Bijvoorbeeld: van 20 tot 2 uur.

Als werkgever kan je 200 dagen per jaar extra’s inzetten.
Als extra zelf kan je 50 dagen per jaar werken.

Horeca@work

Via Horeca@work kan je zien hoeveel dagen jouw extra reeds werkte. De werknemer kan hier een attest van de nog resterende dagen afdrukken. Dit attest bevat een toegangscode waarmee je het werknemerscontingent elektronisch kan raadplegen. Deze code geldt 3 maanden.

Kan ik mijn extra meerdere dagen na elkaar laten werken?

De arbeid van jouw extra moet occasioneel, tijdelijk en onregelmatig zijn. Hierdoor mag een extra maximaal 2 dagen na elkaar bij jou werken.
Via Horeca@work kan je ook zien hoeveel dagen je nog extra’s kan tewerkstellen.

Opgelet! Als een extra 3 opeenvolgende dagen bij jou werkt, dan ziet de RSZ hem, voor al zijn prestaties, als een gewone werknemer.

Hoeveel uren mag ik mijn extra laten werken?

Je extra mag, in een 5-dagen werkweek, niet meer dan 9 uren per dag werken. Vanaf het 10e uur ben je een overloon van 50% (gewone werkdag) of 100% (zon- en feestdagen) verschuldigd. De minimumprestatie is 2 uur per dag. Hiervoor moet je wel een aanvraag indienen bij de voorzitter van het Paritair Comité 302.

Indien je een flexibele arbeidsregeling hebt ingevoerd via het arbeidsreglement, mag de 9 uren grens op 11 uur worden gebracht. De toeslag voor de overuren is dan pas vanaf het 11e uur verschuldigd.

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Je moet een schriftelijke overeenkomst hebben als je een student als extra tewerkstelt of als je extra deeltijdse prestaties verricht. Is jouw extra voltijds aan de slag, dan volstaat een mondeling contract. Toch is het aan te raden om ook met je voltijdse extra’s een schriftelijke overeenkomst te hebben.

Welke Dimona-aangifte kies ik voor mijn extra?

Je doet een DIMONA EXT. Per werknemer en per dag kan je kiezen of je de aangifte per uur of per dag doet.

Uuraangifte
Bij de uuraangifte registreer je op voorhand het begin- en einduur. Hier is de minimumduur wel 2 uur. De berekening van de sociale bijdragen is op basis van het uurforfait van € 10,08 en niet op basis van het reële loon.

 • begin- en einduur invullen;
 • geen register bijhouden;
 • voordelig (dan dagaangifte) als minder dan 6 uur;
 • sociale bijdragen op € 10,08/ uur.

Dagaangifte
Bij de dagaangifte registreer je het beginuur. Het einduur noteer je bij ‘stop’ in het ‘register der werktijdregeling’. Dit register is een sociaal document dat je als werkgever moet invullen (als je voor een dagaangifte kiest). Het register bevat een identificatieformulier en een formulier van werktijdregeling Dit register vraag je aan bij het Waarborg en Sociaal Fonds en houd je tot 5 jaar na tewerkstelling bij. De berekening van de sociale bijdragen is dan op basis van het uurforfait van € 10,08 en niet op basis van het reële loon. Vanaf 6 uur is de dagaangifte voordeliger.

 • beginuur invullen;
 • register werktijdregeling bijhouden;
 • voordelig vanaf 6 uur (10,08 x 6 = 60,48);
 • sociale bijdragen op € 60,48/ uur.

Opgelet! Vul voor het begin van de prestatie de aangifte in. Eén minuut te laat betekent een laattijdige aangifte. Bij een laattijdige aangifte kan je niet gebruik maken van de voordelige RSZ-bijdragen. Bovendien krijg je voor een laattijdige aangifte een strafrechtelijke straf.

Opgelet! Ieder begonnen uur telt als een volledig uur.

Opgelet! Bij arbeiders worden de sociale bedragen berekend op 108% van het forfait.

Wijzigingen in de Dimona

Begint je extra vroeger of later dan voorzien, dan pas je het beginuur aan vooraleer de extra effectief begint met werken.
Stopt je extra vroeger dan voorzien,dan pas je het einduur aan. Je hebt hiervoor tijd tot middernacht volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur.

Stopt je extra later, dan pas je het einduur aan. Hiervoor heb je 8 uur de tijd, volgend op het oorspronkelijk einduur. Ingeval het einduur tussen 20 uur en 24 uur ligt, dan heb je de tijd tot 8 uur ‘s morgens.

Heb je vooraf een extra ingeschreven maar heeft deze niet gewerkt, dan annuleer je de aangifte tegen middernacht van de werkdag waarop de aangifte slaat.

Hoeveel RSZ moet ik betalen voor mijn extra?

Dit hangt af van jouw keuze van Dimona-aangifte (uur- versus dagaangifte). Zie vraag ”Welke Dimona-aangifte kies ik voor mijn extra?”. Op het gekozen forfait betaal je 24,92%. 

Opgelet Bij arbeiders dien je het forfait te verhogen tot 108%.

Daarnaast betaal je ook nog een bijdrage aan het asbestfonds van 0,01%

Betaal ik bedrijfsvoorheffing voor mijn extra?

Ja, je betaalt een afzonderlijk tarief van 33,31%, tijdens de eerste 50 werkdagen. Voor jouw extra zelf tellen de inkomsten uit zijn activiteit als extra niet mee voor de berekening van zijn personenbelastingen.
Hierdoor komt jouw extra niet in een hogere belastingschaal terecht.

Bouwt mijn extra sociale rechten op?

Ja, jouw extra bouwt vakantierechten, werkloosheid, pensioen, ziekte & invaliditeit op.

Kan ik een student inschrijven als extra?

Ja, de combinatie kan. De student en de werkgever kunnen vrij kiezen of hij als jobstudent of extra werkt.
Dit kan een oplossing zijn voor de jobstudent die reeds 600 uur werkte en niet als werkstudent aan de slag wil.

Waarom kan ik mijn extra niet meer inschrijven, ook al heeft hij nog geen 50 dagen als extra gepresteerd?

Het kan dat jouw extra nog geen 50 dagen werkte, maar dat jij als werkgever je pakket van 200 voordelige dagen uitputte.

Moet ik mijn extra een eindejaarspremie betalen?

Ja, op voorwaarde dat de extra 44 werkdagen bij jou werkte. Het bedrag van de eindejaarspremie hangt van het aantal gewerkte dagen. De werkgeversbijdrage van 12% is dus verschuldigd indien je extra aan de voorwaarde van 44 werkdagen voldoet. Bij gebrek aan betalingen kan je sancties oplopen.

Moet ik mijn extra ecocheques betalen?

Ja, dit naargelang het aantal dagen tewerkgesteld.

Voor meer info rond ecocheques ga naar 'Lonen en vergoedingen'
Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst 'Jobstudent'