23/05/2017

Macro-economische kijk op de horeca

Wat is de totale output van de horeca in 2015? Hoe zijn de prijzen geëvolueerd? Hoe is het gesteld met de arbeidsproductiviteit in de horeca. Dit rapport gaat op zoek naar de antwoorden op deze en andere vragen.


Output Belgische horeca stijgt met 2.6% 

Zo stelt de studie vast dat de output van de Belgische horeca 16,4 miljard € bereikt in 2015. Dit is een stijging met 2,6% ten opzichte van 2014. In volume bevindt de output zich echter nog steeds onder het pre-crisis niveau van 2008.

De horeca heeft een aandeel van 1,9% in de Belgische economie. Het is hiermee groter dan de metaalindustrie en iets kleiner dan de sector van de informaticadiensten.

Voor het tweede jaar op rij stijgen de investeringen met ruim 10% in de horeca. Dit is meer dan gemiddeld. De investeringen liggen hierdoor opnieuw op hetzelfde niveau als voor de crisis van 2009.


Prijzen in de horeca stijgen sneller dan gemiddeld 

De prijzen in de horeca stijgen in 2015 voor het derde jaar op rij sneller dan gemiddeld in de Belgische economie. Dit is vermoedelijk een anticiperen op de introductie van het GKS (“de witte kassa”) in de sector. In vergelijking met de buurlanden zijn het de prijzen in de eet- en drinkgelegenheden die sneller stijgen in België, niet die van de hotels en logies.


Aantal gewerkte uren per werknemer stijgt tot recordhoogte 

Inzake werkgelegenheid valt op dat het gemiddeld aantal gewerkte uren per werknemer stijgt tot een recordhoogte van 1.201 uren. Ook dit is vermoedelijk een anticiperen op de witte kassa waarbij er meer uren worden aangegeven.


Daling van de reële arbeidsproductiviteit 

Inzake arbeidsproductiviteit is de horeca een van de weinige sectoren met een daling van de reële productiviteit. Omwille van de loonmatiging in 2015 stijgt de loonkost per eenheid product evenwel niet.


Horeca heeft één van de hoogste productie- en tewerkstellingsmultiplicatoren 

De horeca heeft één van de hoogste productie- en tewerkstellingsmultiplicatoren. Per miljoen euro extra vraag naar horeca neemt de totale productie in de Belgische economie met 2,25 miljoen euro toe en worden er 18,29 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.


Macro-economische indicatoren van de horeca 2015