12/01/2017

Wat met de ondernemer na faling?

Een faling brengt vele financiële, juridische en sociale moeilijkheden met zich mee. Een studie op initiatief van Dyzo bekijkt welke moeilijkheden ondernemers ondervinden en welke hun verdere professionele opties zijn. De studie is relatief uniek door de focus op de gevolgen voor de ondernemer die zich achter de gefailleerde onderneming schuil houdt.

Psychologische schok als belangrijkste probleem na faling

Ondernemers beklemtonen dat de psychologische schok het belangrijkste probleem is na faling. Veel ondernemers kampen kort na de faling met een aanzienlijk verlies aan zelfvertrouwen. Steun ontvangen is essentieel om dit zelfvertrouwen terug op te bouwen. Velen geven aan hiervoor terecht te kunnen bij familie en vrienden en hulporganisaties. Een belangrijke groep ondernemers (24 van de 169 respondenten) geeft echter aan van niemand steun te ontvangen.

Vooral niet-ondernemers zien een faling als negatief

De reactie van de buitenwereld is bovendien vaak negatief. Ondernemers die failleren worden meestal gezien als roekeloos of onverantwoord. Vooral niet-ondernemers zien een faling als negatief. Collega-ondernemers blijken meer begrip te tonen.

41% van de gefailleerde ondernemers herstart

De studie heeft bijzondere aandacht voor herstarters, dit zijn ondernemers die na faling een nieuwe ondernemingsactiviteit opstarten. 41% van de gefailleerde ondernemers beslist om te herstarten. Vaak is dit in een andere sector en op een kleinere schaal. Ondernemers blijken ook uit hun ervaring te leren en wijzigen hun aanpak. Zo leren ze om alle aspecten van het ondernemen (en dan vooral het financiële en administratieve) beter op te volgen, alsook zich beter te laten begeleiden.

Falen kan een onderdeel van het proces zijn

Een faling hoeft dan ook geen eindpunt te zijn, maar kan onderdeel zijn van een proces van vallen en opstaan. Veel succesvolle ondernemers blijken in het verleden een faling van dichtbij te hebben meegemaakt. De Vlaamse mediacampagne Failing forward legt hierop de nadruk.