19/01/2016

Crowdfunding populair als horecafinanciering

In de Nederlandse horeca is crowdfunding een populaire manier van financieren. Met crowdfunding wordt geld ingezameld bij het grote publiek (‘the crowd’) die elk voor een relatief klein bedrag kunnen investeren in een project naar keuze. Dit vormt een alternatief voor traditionele financieringskanalen zoals de bank, familie of vrienden. Uit gegevens van Crowdfundmarkt (Nederland) blijkt dat de horeca het meest gebruik maakt van deze financieringsvorm. Net geen 20% van alle crowdfundingprojecten zijn afkomstig van de horeca. De gemiddelde financiering is met 92.000 euro evenwel relatief klein in vergelijking met andere sectoren. Het beloofde rendement van 7,2% ligt in lijn met het gemiddelde geboden rendement van alle projecten.