14/01/2020

Monitor flexi-jobs, 2019Q1

Ruim een derde van werkgevers doet beroep op flexi-jobs

Ondertussen heeft de horeca ruim 9.300 werkgevers die beroep doen op één of meerdere flexi-jobs. Dat is 36% van alle werkgevers in de horecasector. Het aantal flexi-jobs zelf neemt ook verder toe naar meer dan 36.700. Dit komt neer op een gepresteerd arbeidsvolume van bijna 4.500 voltijdsequivalenten.

De helft van de flexi-jobbers is tussen 25 en 39 jaar

Het overgrote deel (93%) van de flexi-jobs vindt plaats in Vlaanderen. In Antwerpen en West-Vlaanderen zijn de meeste flexi-jobs te vinden. Meer dan drie jaar na lancering blijft het aantal flexi-jobs in Wallonië en Brussel beperkt. 25 tot 39-jarigen oefenen ongeveer de helft van de flexi-jobs uit. 65-plussers nemen 7% van alle flexi-jobs in en zijn een groter wordende groep. De restaurants zijn de populairste subsector om een flexi-job in uit te oefenen.