28/09/2017

Werkbaar werk in de horeca

Dit rapport beschrijft de mate van werkbaar werk in de horeca in 2016 op basis van de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid.

 

Werk in de horeca even werkbaar als ‘gemiddeld’

De werkbaarheidsmonitor 2016 toont dat de horeca qua werkbaar werk niet significant verschilt van de Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen. In 2016 had 51% van de Vlaamse werknemers en 44% van de Vlaamse horecawerknemers een werkbare job. De horeca doet het dus niet beter of slechter dan ‘gemiddeld’.

 

Toch doet de horeca het minder goed op een aantal specifieke kenmerken van werk

Kijken we naar de specifieke kenmerken van werkbaar werk dan zien we dat de horeca het beter doet dan de Vlaamse arbeidsmarkt qua emotionele belasting maar slechter qua welbevinden in het werk, leermogelijkheden, taakvariatie, autonomie, en arbeidsomstandigheden.

 

Cijfers en meer details vind je terug in het rapport hier onder.

Lees hier het rapport met de cijfers voor de horeca.