26/10/2018

Flexi-jobs in de horeca

De monitor flexi-jobs geeft een cijfermatige weergave van de flexi-jobs sinds hun invoering. De cijfers zijn afkomstig van de RSZ en hebben als meest recente update het eerste kwartaal van 2018.

 • Het aantal werkgevers dat beroep doet op flexi-jobs blijft stijgen, zowel in vergelijking met vorig kwartaal als hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
   
 • Het aantal flexi-arbeidsplaatsen stijgt met 50% in vergelijking met het hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
   
 • Uitgedrukt in voltijdsequivalenten is bijna 94% van het gepresteerde werkvolume in de horecasector via het gewoon stelsel (voltijds of deeltijdse job).
   
 • Zeven op tien flexi-jobs in België vindt plaats in slechts drie provincies: Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
   
 • Meer dan duizend 65-plussers zijn aan de slag als flexi-jobber in de horecasector.