Over Guidea

Guidea, kenniscentrum toerisme en horeca, heeft als missie de sector mee te helpen professionaliseren en te bouwen aan een duurzame tewerkstelling in de horeca in Vlaanderen.

We streven deze missie na met de volgende activiteiten:

  • We realiseren onderzoek voor en over de horecasector. We verzamelen alle relevante cijfergegevens, we realiseren eigen onderzoeksprojecten rond specifieke en actuele horecathema’s, we volgen trends op en we houden professionele en wetenschappelijke literatuur bij.
  • We informeren en inspireren de sector, onder meer via het ontwikkelen van praktische tools en hulpmiddelen om de werknemers en werkgevers te ondersteunen.
  • We geven advies over gemeentelijke horecabeleidsplannen en helpen mee om deze te ontwikkelen. Ze scheppen een kader om de samenwerking tussen horeca en gemeente te verbeteren.
  • We werken actief aan netwerking en partnerships

Guidea is een vzw. Onze financiering komt van de sector zelf (PC302). Het merendeel van de rapporten, tools en hulpmiddelen die we ontwikkelen zijn daarom gratis ter beschikking via onze website.