06/04/2020

Covid-19 treft onze horecasector hard

Door covid-19 is vrijwel de ganse horecasector op slot tot 19 april 2020. De kans is reëel dat de overheid deze periode verlengt tot 3 mei en erna. Bars, restaurants en discotheken zijn verplicht gesloten. Logies en catering zijn feitelijk gesloten door een gebrek aan klanten.

 

Al €1,7 miljard omzetverlies

De horeca loopt heel wat inkomsten mis. Tijdens de sluitingsperiode van 14 maart tot 19 april is er een omzetverlies van €1,7 miljard voor de Belgische horeca (waarvan €1,0 miljard in Vlaanderen). Een verlenging van het sluitingsgebod tot 3 mei betekent een bijkomend omzetverlies van €671 miljoen voor de Belgische horeca (waarvan €380 miljoen in Vlaanderen). 15% van de jaarlijkse omzet gaat zo in rook op.

 

Thuislevering en take-away blijven mogelijk

Onder normale omstandigheden kan thuislevering en take-away een omzet van €254 miljoen redden. Maar ook hier laat covid-19 sporen na. Enkele grote hamburgerketens hebben de deuren volledig gesloten. Kleinere spelers ontplooien wel nieuwe initiatieven, maar de eindbalans ervan is onduidelijk.

 

Overheden bieden verschillende steunmaatregelen aan

Vlaamse horecaondernemingen kunnen een beroep doen op de coronapremie. Zelfstandigen kunnen een uitkering verkrijgen via het overbruggingsrecht. Betalingen van RSZ en BTW,  alsook kapitaalaflossingen van leningen kunnen gespreid worden in de tijd. Dit biedt de bedrijven even ademruimte, maar verhindert niet dat de impact zich laat voelen. Niet elke horecaonderneming heeft een voldoende ruime buffer om een lange periode van sluiting te doorkomen.

 

Heropening horeca onzeker

De verliezen zullen oplopen naarmate de sluiting langer duurt. Wanneer de horeca heropent zal dit niet aan volle kracht zijn. Sociale distantiemaatregelen zullen niet volledig afgebouwd worden. Het toerisme zal niet plots hernemen. Tussen 3 mei en eind juni, net voor de zomervakantie, boekt de horeca onder normale omstandigheden €2,6 miljard omzet (€1,6 miljard in Vlaanderen) of 17% van het jaartotaal. Een groot deel hiervan dreigt verloren te gaan. Ook de zomervakantie komt in het gedrang.

 

Tot €900 inkomensverlies per werknemer

Niet alleen de bedrijven, maar ook de vele werknemers zien hun inkomen terugvallen. Zij kunnen terugvallen op het systeem van economische werkloosheid. Het uitkeringsbedrag in dit systeem bedraagt 70% van het gemiddeld brutoloon (geplafonneerd tot €2.754,76 per maand). 30% van hun loon verdwijnt. Voor een voltijdse horecawerknemer loopt dit inkomensverlies op tot een brutobedrag van €900 voor de periode van 14 maart tot 19 april. Een verlenging van de verplichte sluiting zal ook hun inkomensverlies vergroten.