03/03/2020

Sabam en Billijke Vergoeding in één

Vanaf 1 januari 2020 breng je via Unisono je Sabam en Billijke vergoeding in orde via één licentieaanvraag en één factuur. Speel je muziek in je zaak?  Organiseer je een evenement? Of speelt er muziek op je werkvloer? Via www.unisono.be vraag je je licentie aan, maak je een vrijblijvende tariefsimulatie of krijg je een overzicht van je dossier in MyUnisono.