27/08/2019

Het aantal flexi-jobs stijgt kwartaal na kwartaal, en dit vooral in Vlaanderen

Sinds begin 2018 kan je ook in andere sectoren een flexi-job uitoefenen. Voorlopig blijft het aantal flexi-jobs wel veel hoger in de horeca in vergelijking met andere sectoren.

Meer dan één derde van werkgevers doet beroep op flexi-jobs

Ondertussen tellen we in de horeca ruim 9.000 werkgevers die beroep doen op één of meerdere flexi-jobs. Dat is 35% van alle werkgevers in de horecasector. Het aantal flexi-jobs zelf stijgt ook verder door naar bijna 35.400. Dit komt neer op een gepresteerd arbeidsvolume van net geen 4.600 voltijdsequivalenten.

De helft van alle flexi-jobbers is tussen 25 en 39 jaar

Het overgrote deel (93%) van de flexi-jobs vindt plaats in Vlaanderen. In Antwerpen en West-Vlaanderen zijn de meeste flexi-jobs te vinden. Ongeveer drie jaar na lancering blijft het aantal flexi-jobs in Wallonië en Brussel beperkt. Verder is ook te zien dat 25 tot 39-jarigen ongeveer de helft van de flexi-jobs uitoefenen. 65-plussers nemen 6% van alle flexi-jobs in. De restaurants zijn tot slot veruit de populairste subsector om een flexi-job in uit te oefenen.