04/06/2019

Arbeidsmarkt horeca mei 2019

In dit rapport stellen we de arbeidsmarkt in de horeca voor. We geven een schets van de algemene economische evoluties die invloed hebben op de sector. We brengen de dynamiek bij horecaondernemingen en de evoluties op het vlak van tewerkstelling in kaart. Ook besteden we aandacht aan de in- en uitstroom van werknemers via de dynamiek op de arbeidsmarkt, de werkzoekenden en de vacatures in de horeca. Tot slot bespreken we de werkbaarheid in de sector.

 

Tewerkstelling in de horecasector neemt toe

Met meer dan 75.000 arbeidsplaatsen staat de tewerkstelling in de Vlaamse horecasector in 2018 op een hoog niveau. Dit vertaalt zich in een gepresteerd werkvolume van ruim 45.600 voltijdsequivalenten (VTE).

 

Verschuiving van arbeidsregimes

De eetgelegenheden nemen bijna twee derden van de werkgelegenheid voor hun rekening. Het is ook daar dat het aantal arbeidsplaatsen en VTE’s de afgelopen jaren het sterkst steeg. De tewerkstelling wordt wel iets anders ingevuld dan vroeger. Sinds 2017 zijn er meer voltijdse arbeidsplaatsen dan deeltijdse. Voorheen was dit net omgekeerd. Ook het speciaal regime onder invloed van de flexi-jobs stijgt gevoelig.

 

Een sector met een grote dynamiek

Zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van de werknemers kent de horecasector een grote dynamiek. Zo zijn eet- en drinkgelegenheden zeer faillissementsgevoelig en is de horecasector een van de sectoren met de laagste overlevingsgraad. Op het niveau van de werknemer blijft slechts 62% van de werknemers bij dezelfde horecawerkgever over een tijdspanne van een jaar. Dit is laag in vergelijking met het gemiddelde van 83%.

Download het rapport 'arbeidsmarkt horeca' in pdf.