12/07/2018

Arbeidsmarkt horeca juli 2018

In dit rapport stellen we de arbeidsmarkt in de horeca voor. We geven een schets van de algemene economische evoluties die invloed hebben op de sector. We brengen de dynamiek bij horecaondernemingen en de evoluties op het vlak van tewerkstelling in kaart. Ook besteden we aandacht aan de in- en uitstroom van werknemers via de dynamiek op de arbeidsmarkt, de werkzoekenden en de vacatures in de horeca. Tot slot bespreken we de werkbaarheid in de sector.
 

Tewerkstelling in de Vlaamse horeca neemt toe

 • Van de  34.102 horecaondernemingen hebben er 14.718 personeel in dienst. Twee op drie onder hen werkt wel met minder dan 5 werknemers.
 • Van de 72.512 werknemers werkt 38% voltijds, 37% deeltijds en 25% onder een speciaal regime (extra of flexi). Voor het eerst is de voltijdse tewerkstelling groter dan de deeltijdse.
 • Vlaanderen telt 43.915 voltijdsequivalenten. Dit aantal is het hoogste van de afgelopen jaren.
 • De eetgelegenheden nemen bijna 2/3de van de werkgelegenheid voor hun rekening. 
 • Er zijn 27.561 zelfstandigen actief in de horecasector in Vlaanderen.

De horeca is een zeer diverse sector

 • 17% van de werknemers is jonger dan 25 jaar. Het aandeel 50-plussers ligt met 23% lager dan gemiddeld, maar stijgt gevoelig de afgelopen jaren.
 • In de Vlaamse horeca werken 51% vrouwen en 49% mannen.
 • 41% van de werknemers heeft een buitenlandse herkomst.
 • Het percentage laaggeschoolden daalt, maar blijft nog steeds hoger dan gemiddeld.

Een sector met een grote dynamiek op de arbeidsmarkt

 • Zowel de jobcreatiegraad als de jobdestructiegraad liggen hoog in de horeca.
 • Van de individuele werknemers in de horeca verandert jaarlijks een op drie van werkgever.

Toename van het aantal vacatures bij VDAB

 • Het aantal ontvangen vacatures voor horeca bij de VDAB stijgt tussen 2013 en 2016 met 37%.
 • Er staan 8 horecaberoepen op de lijst van knelpuntberoepen, waarvan 3 keukenpersoneel en 5 zaalpersoneel. Chef-kok is zelfs een statistisch zwaar knelpuntberoep.