30/09/2017

Woon-werkverkeer

Algemene regeling

Als een werknemer met de trein en/of ander openbaar vervoer naar het werk komt, dan moet de werkgever tussenkomen in de kosten van het vervoer via een werkgeversbijdrage. Evenzeer moet de werkgever tussenkomen bij het woon-werkverkeer met de fiets of met de eigen wagen van de werknemer. 
 

Met het openbaar vervoer naar het werk:

 • De trein:
  De werkgeversbijdrage bedraagt gemiddeld 75%.
 • Een ander openbaar vervoersmiddel:
  De werkgever komt enkel tussen wanneer de kortste weg tussen de vertrek- en aankomsthalte minstens 1 km bedraagt. Voor een afstand tot 11 km komt de werkgever tussen voor gemiddeld.
  2 opties voor tussenkomst werkgever:
     -    Prijs ongeacht de afstand (bv. De Lijn): maximaal 8,90 euro/ week of 300 euro/ maand;
     -    Prijs in verhouding tot afstand: maximaal 75% van de effectieve vervoerprijs.
   

Met een ander vervoersmiddel naar het werk:

 • De fiets:
  Een werknemer die met de fiets naar het werk komt ontvangt 0,22 euro/ afgelegde km (heen én terug).
 • De eigen wagen van de werknemer:
  De werkgever komt tussen voor 70% van de prijs van een treinkaart voor hetzelfde aantal afgelegde kilometers.

Bij achtereenvolgend gebruik van verschillende verplaatsingsmiddelen is de bijdrage van de werkgever op elk van de afgelegde afstanden van toepassing.

Bijzonderheden
 • Extra’s:
  De extra's hebben recht op de door de collectieve arbeidsovereenkomst voorziene bijdrage ten belope van 1/26 van de voorziene  maandelijkse tussenkomst, per verplaatsing van en naar het werk. Voor de flexi’s is er geen afwijkende regeling. Zij volgen dus de algemene regeling zoals hierboven besproken.
 • Werknemers in “service coupé”:
  De werknemers in service coupé hebben recht op een dubbele bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten, tenzij zij beschikken over een abonnement van het openbaar vervoer dat recht geeft op meerdere verplaatsingen per dag. De tijd tussen twee periodes van arbeid wordt immers niet als pauze of rusttijd beschouwd en men staat niet meer onder het gezag van de werkgever.
 • Werkgever organiseert het vervoer:
  Als de werkgever het vervoer organiseert, dan is er geen recht op een financiële tussenkomst.
 • Nachtwerk (24 uur tot 5 uur):
  Bij nachtwerk moet de werkgever het vervoer voorzien of de volledige werkelijke kosten vergoeden indien de werknemer na zijn werk geen beroep kan doen op een eigen of openbaar vervoermiddel en er geen mogelijkheid tot carpool is.
 • Onvolledige maand gewerkt:
  Wanneer de werknemer niet gedurende de hele maand heeft gewerkt en gebruik maakt van eigen vervoer of een rittenkaart van het openbaar vervoer (dus geen abonnement), dan heeft hij/ zij recht op een vergoeding overeenkomstig het aantal effectief gewerkte dagen in die maand.