17/01/2019

Diversiteit in de horeca, januari 2019

De horeca stelt mensen met een diverse afkomst tewerk.  In dit rapport bekijken we de diversiteit van de werknemers in de sector naar herkomst, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en (arbeids)handicap.

Vier op de tien horecawerknemers heeft een buitenlandse herkomst

In 2017 heeft 41% van de Vlaamse horecawerknemers een buitenlandse herkomst. Dit aandeel stijgt jaar na jaar. Het ligt ook veel hoger dan het gemiddelde van alle sectoren dat 17% bedraagt. Gaan we dieper in op de subsectoren dan zijn er verhoudingsgewijs het meeste personen met een buitenlandse herkomst te vinden bij de hotels. Het aandeel bedraagt er 50%.

Meer vrouwen dan mannen

In 2017 is 49% van de horecawerknemers in Vlaanderen een man en 51% een vrouw. De horecasector stelt daarmee procentueel meer vrouwen tewerk in vergelijking met het gemiddelde (48%). Wel groeit de verhouding man/vrouw naar elkaar toe.

In alle subsectoren, behalve bij de eetgelegenheden, zijn er meer vrouwen dan mannen. Bij de overige logies (b&b, campings,…) is het overwicht vrouwen het grootst. Kijken we tot slot naar de arbeidsduur dan zien we vrouwen vaker in een deeltijdse job, mannen in een voltijdse.

Benieuwd naar de diversiteit op vlak van leeftijd, opleidingsniveau of arbeidshandicap?  

Download het rapport "Diversiteit in de horeca" in pdf.