09/10/2017

Deeleconomie in de horeca: vormen en impact

De deeleconomie laat zich moeilijk omschrijven, voornamelijk doordat het nauwelijks over delen gaat. Het fenomeen gaat gepaard met de opkomst van allerlei virtuele platformen waarop gebruikers hun bezittingen of vaardigheden kunnen aanbieden. Iemand met een kamer op overschot kan gastheer of -vrouw spelen voor toeristen. Iemand die graag kookt, kan zijn gerechten aanbieden aan de buren of aan wildvreemden.

Principes van de deeleconomie zien we ook opduiken in andere sectoren. Via crowdfunding kunnen ondernemers hun projecten laten financieren door mensen die zich ervoor interesseren (“the crowd” of de massa). Apps voor arbeidsbemiddeling laten toe dat werknemers en werkgevers elkaar snel kunnen vinden en beoordelen.

De populariteit van deze platformen is niet zonder gevolgen voor de sector. Airbnb vertegenwoordigt momenteel zo’n 6% van de accommodatiemarkt in België. In Brussel zelfs 12%. Verschillende studies geven aan dat hotels hun kamerprijzen verlagen als reactie op Airbnb. Anderzijds ligt de bezettingsgraad van Belgische hotels anno 2017 op een recordhoogte. De impact is dus zeker niet eenzijdig negatief. Ook werknemers ondervinden gevolgen. Zo verwacht men dat het de trend naar flexibele arbeid versterkt. Daarnaast draagt de deeleconomie bij tot maatschappelijke uitdagingen zoals overtoerisme waarbij sommige bestemmingen een grote toeloop kennen van toeristen.

Hoe de regelgeving reageert op de deeleconomie is van cruciaal belang voor haar toekomst. De meeste deelactiviteiten bevinden zich in een grijze zone ondanks nieuwe Vlaamse en Federale regelgeving. Een advies van het Europese Hof van Justitie in de zaak Uber heeft mogelijk verregaande gevolgen. Zo wordt Uber niet enkel beschouwd als een digitaal tussenpersoon maar als een feitelijk taxibedrijf. Dit kan een einde maken aan de grote bewegingsvrijheid die de deelplatformen zich tot nu toe permitteren.

Lees meer over deze en andere gevolgen in ons rapport ‘Deeleconomie in de horeca: vormen en impact’.