02/05/2017

Arbeidsmarkt horeca - Trends & evoluties

Het arbeidsmarktrapport horeca is een samenwerking tussen Guidea, VDAB en Horeca Vorming Vlaanderen. Naast cijfers vind je ook visies en ervaringen van experten op vlak van arbeidsmarkt.

Hieronder enkele evoluties:

Het aantal werknemers in de restaurants stijgt 

De grootste subsector binnen de horecasector, de restaurants, stelt in Vlaanderen 42.615 mensen tewerk of 62% van alle horecawerknemers. In zeven jaar tijd is het aantal werknemers in de subsector van de restaurants met 8% gestegen. De evolutie van de drinkgelegenheden is daarentegen sterk negatief. Hun aandeel in de totale tewerkstelling in de horecasector daalt van 14% in 2008 naar 10% in 2015.


Er is veel verloop bij werknemers in de horecasector

64% van de horecawerknemers is nog steeds bij de dezelfde werkgever tewerkgesteld als exact 1 jaar terug. Dit percentage ligt ruim onder het gemiddelde van 84%. De gevraagde flexibiliteit en de weinig formele aanwervingsprocedure zijn enkele van de mogelijke oorzaken hiervan.

Dalende leerlingenaantallen in horeca gerelateerd onderwijs

Het schooljaar 2014-2015 telt 4.955 leerlingen in het voltijds horecaonderwijs. De laatste drie jaar daalde het aantal leerlingen met 14%. Het aandeel in de totale leerlingenpopulatie in het voltijds secundair onderwijs daalde naar 1,19% in het schooljaar 14-15.

Arbeidsmarkt horeca - Trends & evoluties
Meer cijfers, evoluties en interpretaties zijn te lezen in het rapport.